VEDTATT ÅRSRESULTAT


Styret og representantskapet i Ganger Rolf ASA har med enkelte mindre endringer i forhold til annonsert foreløpig årsresultat i februar 2009 behandlet endelig årsregnskap for 2008 som følger:

Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA): - NOK 33 millioner
Driftsresultat (EBIT): - NOK 35 millioner
Resultat før skattekostnad: NOK 532 millioner
Årsresultat: NOK 458 millioner

Endringene fra foreløpig årsresultat er i hovedsak knyttet til estimert utsatt skattekostnad.

Representantskapet sluttet seg til styrets forslag til selskapets ordinære generalforsamling 28. mai 2009 om et utbytte på NOK 8,40 per aksje.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.