VINDTURBIN KONTRAKT - CRYSTAL RIG II

Fred. Olsen Renewables AS, som er eiet med 50%
hver
av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har, gjennom et
datterselskap, inngått en kontrakt med Siemens
Power Generation for levering av 51 vindturbiner
til selskapets vindkraft-prosjekt, Crystal Rig II,
samt en fem-årig service- og garantiavtale.

For full melding se www.newsweb.noFred. Olsen Renewables AS, som er eiet med 50%
hver
av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har, gjennom et
datterselskap, inngått en kontrakt med Siemens
Power Generation for levering av 51 vindturbiner
til selskapets vindkraft-prosjekt, Crystal Rig II,
samt en fem-årig service- og garantiavtale.
Vindturbinene, som er av typen Siemens 2300 kW
(SWT-
2.3-82 VS), skal leveres i løpet av 2009 og 2010.
Samlet kontraktsverdi for de nevnte to kontrakter
ligger i størrelsesorden GBP 100 millioner.

Crystal Rig II er lokalisert i Lammermuir Hills,
sørvest for Edinburgh i Skottland, og vil ha en
genereringskapasitet på 117MW ved ferdigstillelse.

Kontaktperson: Adm.dir. Katherine Støvring,
Fred.Olsen Renewables AS,
tlf.: 48401137 / 22341122

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.