Norges produsentelite til Gartnerkongress i Lillehammer: ​- Det gjeveste siden OL i 94

(Oslo, 09.11.10) - Vi tror ratt at dette er noe av det gjeveste som har skjedd siden OL i 1994, sier lederen i arrangementskomiteen GH Mjøsen, Anders Holter, som gleder seg fryktelig til helgen. Da skal han stå i døra på Radisson Blu Lillehammer Hotell og ta imot nesten 400 deltakere, politikere og fagfolk fra inn- og utland på Gartnerkongressen 2010, der årets tema er ”Si det med mat”.

- Vi sto helt fritt da vi fikk tildelt årets arrangement, og mener selv at vi har klart å legge et spennende program, som både er aktuelt og skaper interesse blant Norges produsentelite innen frukt og grønt. Den store deltakelsen tyder på at vi har truffet bra i så måte, sier Holter. Han forteller at programkomiteen har tatt utgangspunkt i Gartnerhallens egne verdier; nytenkende, lagspillende, ansvarlig og engasjert, og forsøkt å legge et program omkring disse temaene. - Med utgangspunkt i dette har vi blant annet valgt å sette fokus på de unge produsentene i Gartnerhallen og laget egne programposter for disse, slik at de skal bli bedre kjent og etablere sitt eget produsentmiljø. Det er tross alt den nye generasjon produsenter som skal utvikle bransjen videre, sier Holter.

Matkjedeutvalget

Da programmet ble lagt var det planlagt at Matkjedeutvalget, som har utredet styrkeforholdene i verdikjeden for mat, skulle avgi sin innstilling 1. november. Utvalgets leder, Einar Steensnæs, er derfor invitert for å redegjøre for utvalgets konklusjoner og hva disse innebærer av konsekvenser for produsenter, foredlere, omsettere og forbrukere. Utvalgets arbeid er imidlertid så omfattende at utvalget har fått utsatt fristen for avleggelse av sin innstilling. Steensnæs vil likevel redegjøre for utvalgets foreløpige konklusjoner. Etter hans innlegg vil konserndirektør Per Roskifte i Norgesgruppen kommentere utvalgets arbeid og samtidig fortelle Gartnerhallens produsenter hva Norgesgruppen ønsker og forventer av dem i årene som kommer.

Verdens beste

Senere på fredagen vil direktør Peter Kreiner i Restaurant NOMA (Nordisk Mat) i København snakke om råvarenes betydning i arbeidet med å etablere NOMA som verdens beste restaurant. Denne restauranten har blant annet inngått avtale med en osteprodusent i Gudbrandsdalen om produksjon av ”Hulderost”, en geitost med karve.

- Jeg synes arrangementskomiteen fortjener ros for et nyskapende og aktuelt program, der vi alle har noe å glede oss til enten vi er produsenter, foredragsholdere, utstillere eller familiemedlemmer, sier daglig leder i Gartnerhallen, Arnt Foss.

Gartnerkongressen starter allerede fredag formiddag, og programmet er fullspekket helt frem til frokost og hjemreise søndag. Som allerede nevnt er fredagen viet til de store temaene omkring frukt- og grønt produsentenes utfordringer, mens lørdagen er avsatt til mer bransjerelaterte temaer som samarbeidet mellom Gartnerhallen og Bama, dagens produsentforskning, fremtidens forskning og sosiale media. Lørdagen avsluttes som seg hør og bør med festmiddag, der blant annet Gartnerhallens innovasjonspris skal utdeles.

De yngste er heller ikke glemt. Arrangementskomiteen har laget et eget program for disse med utflukter, skattejakt, besøk av TV-kjendis, spill lek, moro og barnas egen festmiddag.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Organisasjons- og informasjonssjef Tom Roterud, Gartnerhallen, tlf. 99 50 15 05

Tags:

Multimedia

Multimedia