GE Energy ekspanderer i den voksende vindkraftsektoren offshore ved kjøp av nøkkelteknologi

Oppkjøpet av ScanWind bringer avansert direktedrevet turbinteknologi inn i GEs portefølje og ivaretar offshoreindustriens behov for reduserte vedlikeholdskostnader og mer pålitelig drift

STOCKHOLM, Sverige – 14. September 2009 – GE kunngjorde i dag at de har overtatt ScanWind. Med dette har GE utvidet sin portefølje av produkter basert på fornybar energi, noe som gir kundene et enda bedre tilbud. ScanWind har utviklet avansert teknologi for kontroll og direkte drift av vindturbiner beregnet på utplassering til havs. “Overtakelsen av ScanWind er et viktig skritt i strategien for å plassere GE i en nøkkelposisjon i markedet for havvindkraft,” forteller Victor Abate, viseadministrerende direktør for fornybar energi hos GE Energy på den europeiske konferansen for havvindkraft i Stockholm. “Vi er imponert over ScanWinds enkle, solide og pålitelige konstruksjon og det teamet som har utviklet den.” Hovedkvarteret til ScandWind er i Trondheim, mens et senter for industridesign befinner seg i Karlstad i Sverige. Selskapet ble grunnlagt i 1999 for å utvikle og markedstilpasse avansert direktedrevet vindturbinteknologi som eliminerer behovet for girkasser. ScanWinds 41 medarbeidere har konstruert og utviklet de 11 turbinene som er i drift langs norskekysten. Turbinene er aktuelle bevis på hvor pålitelig og funksjonell den avanserte teknologien til ScanWind er. ScanWinds turbinteknologi blir en del av GEs vindturbinfamilie som omfatter GEs serie på 1,5 megawatt. Dette er den vanligste vindturbinen i bruk på verdensbasis, med over 12 000 i operativ drift. GEs vindportefølje omfatter også vindturbiner på 2,5 MW. De er utprøvd i europeiske installasjoner og finnes også nå i Nord-Amerika. Pålitelig drift og enkelt vedlikehold er viktig innen alle typer energiproduksjon, men for vindkraftverk til havs er dette helt avgjørende. “Det er særdeles betydningsfullt for veksten i vindkraftindustrien til havs, der prosjektøkonomien lett påvirkes av turbinkonstruksjon og turbinpålitelighet. ScanWinds konstruksjoner oppfyller disse kravene”, sier Abate. For at medlemsstatene i EU skal kunne nå sine mål om fornybar energi innen 2020, anslår analytikere at det må gjøres betydelige investeringer i europeiske vindprosjekter til havs. Eksperter på området regner med en 20-dobling på verdensbasis, fra en installert base på 1,5 GW i 2008 til 30 GW innen 2020. Stephan Ritter er direktør for Europa og vindprosjekter offshore i divisjonen for fornybar energi i GE Energy, og han vil lede ekspansjonen av GEs vindkraftsatsning til havs og integreringen av ScandWind i selskapet. Ritter sier dette: ”Vi gleder oss til å ta i bruk ScandWinds velprøvde teknologi og utvikle den videre ved å utnytte vår eksisterende ekspertise på vindturbiner og våre leverandørkontakter og egne forskningsmuligheter over hele verden.” GE fortsetter med sine store investeringer og sine initiativ til nyskaping, forskning og utvikling i området ren energi og infrastruktur. Selskapet investerer mer enn 35 milliarder kroner årlig i forskning og utvikling, og av dette er 8 milliarder øremerket utviklingen av produkter basert på ren teknologi. Abate fremholder at ”Beslutningen om å kjøpe ScandWind inngår i GEs generelle strategi for å sikre en markedsledende rolle i utviklingen av ny teknologi på området fornybar energi, knytte oss til viktige samarbeidspartnere og kjøpe opp nøkkelbedrifter når dette er hensiktsmessig.”

Dokumenter og linker