GE lanserer “Healthymagination”;

Oslo, DC – 11. mai 2009 – GE vil satse 3 milliarder dollar de neste seks årene på helserelaterte innovasjoner som vil bidra til å gi bedre og rimeligere behandling til flere mennesker. I tillegg vil selskapet satse 2 milliarder dollar på finansiering og 1 milliard dollar til relatert GE-teknologi og -informasjon for å fremme helse-IT og helse i rurale områder og utviklingsområder. Disse investeringene er fundamentet i GEs initiativ ”healthymagination”, som er basert på de globale målene om å senke kostnadene, bedre kvaliteten og øke tilgangen for millioner av mennesker.

Satser 6 milliarder dollar på bedre helse med fokus på kostnader, tilgang og kvalitet

Sammendrag:
• Strategi for forretningsvekst som fokuserer på bedre og rimeligere helsetjenester for flere mennesker
• Bygget på den vellykkede ”ecomagination”-modellen
• 3 milliarder dollar i investeringer for å utvikle 100 innovasjoner som senker kostnadene, øker tilgangen og beder kvaliteten. 2 milliarder dollar for å finansiere IT og tilgang i rurale områder og utviklingsområder, 1 milliard dollar til partnerskap, innhold og tjenester
• Fokus på fire kritiske behov: rimelig teknologi, IT for helsevesenet, innovasjon for alle og forbrukerstyrte helsetjenester
• Bedre GE-ansattes helse og GEs konkurranseevne
• Styrke GE Healthcares forretningsmodell, utvide ”verdigapet” mellom selskapets helseutgifter og inntjening
• TV-selskapet NBC skal produsere flere programmer om helse, med blant annet et nytt daglig program på MSNBC

Med ”healthymagination” vil GE frem til 2015 gjøre følgende:

• Investere 3 milliarder dollar i forskning og utvikling for å kunne lansere minst 100 innovasjoner som senker kostnadene, øker tilgangen og bedrer kvaliteten med 15 prosent. GE vil også bruke sin tjenesteekspertise og sin portefølje av verktøy for virksomhetsforbedring for å påvirke på disse områdene. Dette vil styrke GE Healthcares forretningsmodell.

• Samarbeide med partnere og fokusere innovasjonsarbeidet på fire kritiske områder for å: Gjøre helse-IT raskere, forsøke å få ned prisene på enkelte høyteknologiske produkter, utvide tilgangen til helsetjenester for mennesker i utviklingsområder og støtte forbrukerstyrt helse.

• Utvide helseprogrammene for de ansatte ved å opprette nye programmer for helse og sunne arbeidsplasser, samtidig med at kostnadsøkningene holdes lavere enn inflasjonen.

• Øke “verdigapet” mellom selskapets helseutgifter og GE Healthcares inntjening for å skape merverdi for GEs aksjonærer.

• Engasjere eksperter og rapportere om fremdriften. GE vil engasjere eksperter og ledere innen policy og programmer, og vil opprette et GE Health Advisory Board, med blant annet de forhenværende amerikanske senatorene Bill Frist og Tom Daschle og andre globale helseledere.

”Healthymagination” vil trekke veksler på kompetansen fra hele GE, blant annet GE Healthcare, GE Capital, GE Water, NBC Universal, GE Global Research Center samt GE Foundation, den filantropiske armen av GE.

“Helsebransjen er en viktig bransje som står overfor en rekke utfordringer, blant annet økte kostnader, ulik tilgang og problemer med varig kvalitet,” uttaler Jeff Immelt, styreformann og administrerende direktør i GE. “Bransjen trenger nye løsninger. Vi må kombinere teknologi med innovasjoner og mer intelligente prosesser som gjør at leger og sykehus kan gi bedre og rimeligere behandling til flere mennesker,” sier Immelt.

“Healthymagination er vår forretningsstrategi, og har som mål å hjelpe folk med å leve sunnere, hjelpe kundene til å oppnå suksess og bidra til vekst i GE,” sier Immelt. “Vi vil investere i innovasjoner som på en målbar måte reduserer kostnadene samt bedrer tilgangen og kvaliteten. Dette betyr rimeligere teknologi for flere kunder, produkter som er tilpasset spesifikke lokale behov, og prosessekspertise for å bidra til suksess hos kundene,” fortsetter han.

“Dette gjenspeiler de nye mulighetene vi ser innen helsevesenet,” fastslår Immelt.” Våre nyeste innovasjoner – rimelige digitale røntgenmaskiner, bærbart ultralydutstyr, rimeligere hjerteutstyr – vil gi lavere kostnader for leger, sykehus, myndigheter, familier og virksomheter. Dette vil bidra til å jevne ut ulikhetene innen helsevesenet. Med vår teknologi kan rurale og urbane områder samt utviklingsland få tilgang til den beste teknologien – og ha råd til den” sier administrerende direktør og styreformann Jeff Immelt.

“Vi så samme type vendepunkt for fire år siden da vi lanserte vårt vellykkede miljøinitiativ – ecomagination. Vi lærte at teknisk innovasjon kan drive frem løsninger og skape verdi for kundene, investorene, de ansatte og allmennheten. Vi vil bruke den samme integrerte tilnærmingen på helse, og fokusere all vår ekspertise, arbeidskraft og fantasi for å gjøre dette til en suksess, sier Immelt.”

GE Healthcares president og CEO John Dineen uttaler at “Endringene og utfordringene i bransjen gjør at dette er riktig tidspunkt for å reposisjonere vår helsevirksomhet. Våre kunder ønsker produktivitet og nye løsninger. Vi vil fokusere på produktene, kvaliteten i prosessene og partnerskap som gir utvidet tilgang til helsetjenester og reduserer kostnadene forbundet med dem.”

Den forhenværende amerikanske senatoren Tom Daschle, som skal sitte i det rådgivende utvalget for GEs initiativ ”healthymagination”, sier “Vi kan kun finne reelle helserelaterte løsninger når virksomheter, myndigheter og deres partnere samarbeider. Forpliktelsene GE har inngått i dag om tilgang, kostnader og kvalitet, er et viktig utgangspunkt for å illustrere selskapets ledende rolle i denne debatten. Jeg ser frem til å samarbeide med dem.”

INNOVASJONER FOKUSERT PÅ KOSTNADER, TILGANG OG KVALITET

GE vil mer enn doble sin satsing på forskning og utvikling på ”healthymagination”-produkter, som totalt vil utgjøre 3 milliarder dollar frem til 2015. Dette betyr at minst halvparten av GE Healthcares utgifter vil gå til innovasjoner som vil:

•Redusere kostnadene til prosedyrer og prosesser med GE-teknologi og -tjenester med 15 prosent.
•Øke menneskers tilgang til tjenester og teknologier som er viktige for helsen, og som vil nå 100 millioner flere personer hvert år, med 15 prosent.
•Bedre kvaliteten og effektiviteten for kundene med 15 prosent ved å forenkle og finjustere behandlingsprosedyrer og -standarder.

I tillegg til de 3 milliarder dollarene som GE Healthcare vil bruke, vil GE Capital gi 2 milliarder dollar til finansiering av avansert helse-IT, og flere andre GE-virksomheter vil bruke 1 milliard dollar de neste fem årene på partnerskap, medieinformasjon og tjenester relatert til ”healthymagination”.

Oxford Analytica, et uavhengig internasjonalt forsknings- og rådgivningsfirma basert i Oxford, er i ferd med å analysere GEs mål innen innovasjon av produkter og tjenester for å bestemme om de oppfyller standardene for ”healthymagination”. Hittil har Oxford Analytica godkjent sju GE-produkter som gir en forbedring på 15 prosent i kostnader, tilgang og kvalitet, og det er ytterligere 20 produkter som venter på å bli analysert. GEs mål er å få godkjent 100 ”healthymagination”-innovasjoner innen 2015.

FOR KUNDENE
GE vil samarbeide med partnere for å oppfylle fire kritiske behov innen helsevesenet:

Satse på teknologi om kan gi rimeligere løsninger – For å redusere delen teknologien spiser av kostnadene, utvider GE måten selskapet utvikler nye produkter på. I dag kunngjør GE to nye initiativer:

• GE vil lansere 50 lavkostnadsprodukter som tilbyr kraftig teknologi kombinert med enkel betjening med det som mål å redusere kostnadene med gjennomsnittlig 15 prosent. Disse produktene, som bare har de funksjonene som virkelig er nødvendig, vil bli skreddersydd for områder der tilgangen til helseteknologi er begrenset.

• GEs Performance Solutions har satt som mål å redusere kundenes kostnader med 1 milliard dollar de neste fem årene for å bidra til å gjøre sykehus mer effektive gjennom redesign av prosesser.

Gjøre IT-bruken innen helsevesenet raskere og mer effektivt – GE vil arbeide for å øke bruken av og bedre funksjonene i teknologien for elektroniske pasientjournaler (EMR) og annen informasjonsteknologi som gjør kommunikasjonen raskere, begrenser variasjonen og styrer kostnadene. I dag kunngjør GE to nye initiativer:

• GE, Intermountain Healthcare og Mayo Clinic har utviklet et beslutningsstøttesystem for leger gjennom IT i form av evidensbasert behandling, og sier at dette vil bli lansere kommersielt i 2010. Systemet gir tilgang til de høyeste standardene for behandling – over alt.
• GE Capital vil stille til rådighet 2 milliarder dollar i finansieringshjelp for å bidra til at helsepersonell i rurale områder og utviklingsområder får tilgang til flere innovasjoner som gir bedre helse og lavere behandlingskostnader. GE vil konsentrere finansieringen rundt implementering av elektroniske pasientjournaler (EMR) og teknologi for utveksling av helseinformasjon (HIE). Cirka halvparten av legene som arbeider i USA, har ikke tilgang til disse teknologiene. GEs finansiering vil bidra til at helsevesenet kan ta i bruk EMR og HIE før 2011, og dette vil være i tide for å kunne godkjennes for føderal økonomisk støtte. Ved raskere innføring av EMR og HIE forventer GE å bidra til en kostnadsbesparing på 28 milliarder dollar for helsevesenet, samtidig med at tilgangen til bedre og rimeligere behandling blir bedre.

Skape innovasjoner for alle – Over to milliarder mennesker har ikke tilgang til grunnleggende muligheter for å leve et sunt liv, for eksempel rent vann eller muligheten til å oppsøke lege eller helsesentre. For å gjøre noe med dette har GE opprettet en serie produkter innen mødrebehandling og hjertebehandling beregnet på rurale markeder og utviklingsmarkeder. I dag kunngjør GE to nye initiativer:

• GE vil utvide sitt utvalg av pleieprodukter for mor og barn med 35 prosent, og vil investere og utvide sitt arbeid med Grameen Bank til 10 land innen 2015. GE har tidligere samarbeidet med den nobelprisvinnende organisasjonen, og partene har nå kommet til enighet om et felles mål; å skape en varig modell for helse i rurale områder som reduserer mor- og barndødeligheten med mer enn 20 prosent.
• Gjennom sitt initiativ Developing Health Globally utvider GE antallet offentlige helseklinikker selskapet støtter i utviklingsmarkeder, fra 30 til 100, og starter med seks nye klinikker i Kambodsja i 2009.

Fremme forbrukerstyrt helse og forebyggende helsearbeid – Kroniske sykdommer som diabetes og hypertensjon rammer sju av ti personer, og tar livet av 1,7 millioner amerikanere hvert år. Kostnadene for å behandle disse sykdommene stiger raskt. For å bidra til å oppfylle behovene på dette området kunngjorde GE nylig et partnerskap med Intel for å levere produkter for fjernovervåkning av helsen hos eldre og kronisk syke personer. GE kunngjør også disse nye initiativene:

• NBC Universal og NBC News forplikter seg til å sende aktuell og praktisk helseinformasjon til forbrukerne i form av mer enn 5000 TV-programmer årlig om helse og velvære og ledsagende online-verktøy.
• I begynnelsen av juni vil MSNBC lansere et nytt daglig helseinformasjonsprogram. Programlederne vil være en helseekspert og dr. Nancy Snyderman, NBC News Chief Medical Editor. Hun vil ta opp alt fra tips om helse og velvære og medisinske gjennombrudd til dyptgående analyser av helsepolitiske spørsmål.
• Den anerkjente Cleveland Clinic vil sammen med GE og NBC utføre forskning som vil gi ny kunnskap om viktige faktorer som får forbrukerne til å gå fra å ha kjennskap til ulike lidelser via media til faktisk å endre sin atferd til det bedre.

For de ansatte
John Rice, Vice Chairman i GE, vil lede arbeidet med å skape en innovativ helsekultur for å bidra til å bedre helsen til GEs ansatte og tidligere ansatte (pensjonister), og begrense kostnadene. GE vil samarbeide med myndigheter og andre selskaper for å opprette et program for sertifisering av “sunne arbeidsplasser”. GE vil omgjøre sine 175 helsesentre til helse- og velværeklinikker og øke bruken av ansatteincentiver og støtte til beslutninger innen helse og forebygging. Selskapet vil gi personlige helsejournaler til de ansatte for å identifisere helserisikoer og oppdage risikoatferd. GE vil også gjøre alle sine arbeidsplasser røykfrie.

Som et resultat av dette arbeidet håper GE å senke veksten i selskapets helsekostnader til under inflasjonsraten. Dette vil gjøre mange av disse arbeidsplassene mer konkurransedyktige på globale markeder.

“Vi vil bli bedre på å fremme de ansattes helse på de over 600 arbeidsplassene som GE har rundt om i verden,” sier Rice. “Ved å gjøre helsen til våre ansatte til et prioritert område og gi de ansatte verktøyene de trenger for å kunne ta sunne valg, får vi mulighet til å styre våre egne kostnader.”

For investorene
På samme måte som med ”ecomagination” tror GE at selskapets helseinitiativer vil være bra for investorene. ”Healthymagination” er utformet for å gi GE Healthcare mulighet til å vokse organisk og langsiktig 2–3 ganger raskere enn BNP. I tillegg har GE et positivt helserelatert “verdigap” på 500 millioner dollar. Dette er forskjellen mellom GE Healthcares inntjening og kostnadene forbundet med de ansattes helse. GE planlegger å øke denne forskjellen i fremtiden med innovasjoner som løser kundenes problemer og skaper sunnere og mer produktive arbeidsplasser.


For allmennheten
I dag kunngjør GE opprettelsen av GE Health Advisory Board med blant annet de forhenværende amerikanske senatorene Bill Frist og Tom Daschle og andre helseeksperter. Utvalget vil gi råd til GE om selskapets helserelaterte arbeid, investeringer og policy, og vil delta i regelmessige presentasjoner av resultatene av GEs satsing.

Administrerende direktør og styreformann Jeff Immelt uttaler at ”healthymagination-initiativet samsvarer med vår globale vekststrategi – å tilpasse vår virksomhet til der vekstmulighetene er størst det neste tiåret. Vårt fokus på miljø og rimelige helsetjenester vil være vårt fundament for vekst det neste tiåret.”

For mer informasjon om ”healthymagination”, se www.healthymagination.com/news. Følg også GE på Twitter på #GEhealth or @GE_reports.

Om GE
GE er et diversifisert globalt selskap innen infrastruktur, media og finansielle tjenester, som er bygget for å møte verdens grunnleggende behov. Fra energi, vann, transport og helse til tilgang på kapital og informasjon, så betjener GE kunder i mer enn 100 land og vi har over 300.000 ansatte over hele verden. GE is Imagination at Work. For mer informasjon, besøk selskapets web side på http://www.ge.com.

Om GE Healthcare
GE Healthcare leverer innovativ medisinsk teknologi og tjenester som skaper nye muligheter innen pasientbehandling. Vår brede ekspertise innen medical imaging og informasjonsteknologi, medisinsk diagnostikk, pasientovervåkningssystemer, legemiddelutvikling, biofarmasøytiske produksjonsteknologier, virksomhetsforbedring og tjenester for virksomhetsforbedring gjør det mulig for våre kunder å gi bedre og rimeligere behandling til flere mennesker rundt om i verden. I tillegg samarbeider vi med helseledere, og streber etter å påvirke den globale policy-endringen som kreves for å implementere en vellykket endring i et bærekraftig helsevesen.
Vår fremtidsvisjon ”healthymagination” er en invitasjon til verden om å bli med på vår reise der vi kontinuerlig utvikler innovasjoner som er fokusert på å senke kostnadene, øke tilgangen og bedre kvaliteten og effektiviteten rundt om i verden. GE Healthcare har hovedkvarter i Storbritannia, og genererer 17 milliarder USD for General Electric Company (NYSE: GE). Globalt sysselsetter GE Healthcare over 46 000 personer som hjelper helsepersonell og deres pasienter i over 100 land. For mer informasjon om GE Healthcare, besøk selskapets web side på www.gehealthcare.com.


Caution Concerning Forward-Looking Statements:
This document contains “forward-looking statements”- that is, statements related to future, not past, events. In this context, forward-looking statements often address our expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” believe,” “seek,” “see,” or “will.” Forward-looking statements by their nature address matters that are, to different degrees, uncertain. For us, particular uncertainties that could cause our actual results to be materially different than those expressed in our forward-looking statements include: the severity and duration of current economic and financial conditions, including volatility in interest and exchange rates, commodity and equity prices and the value of financial assets; the impact of U.S. and foreign government programs to restore liquidity and stimulate national and global economies; the impact of conditions in the financial and credit markets on the availability and cost of GE Capital’s funding and on our ability to reduce GE Capital’s asset levels and commercial paper exposure as planned; the impact of conditions in the housing market and unemployment rates on the level of commercial and consumer credit defaults; our ability to maintain our current credit rating and the impact on our funding costs and competitive position if we do not do so; the soundness of other financial institutions with which GE Capital does business; the adequacy of our cash flow and earnings and other conditions which may affect our ability to maintain our quarterly dividend at the current level; the level of demand and financial performance of the major industries we serve, including, without limitation, air and rail transportation, energy generation, network television, real estate and healthcare; the impact of regulation and regulatory, investigative and legal proceedings and legal compliance risks; strategic actions, including acquisitions and dispositions and our success in integrating acquired businesses; and numerous other matters of national, regional and global scale, including those of a political, economic, business and competitive nature. These uncertainties may cause our actual future results to be materially different than those expressed in our forward-looking statements. We do not undertake to update our forward-looking statements.


Media Contact:

GE Healthcare Norge
Bjørn Fuglaas
T +47 231 858 51
bjorn.fuglaas@ge.com

GE
Jeff DeMarrais
T +1 203 373 3244
M +1 203 583 2495
F +1 203 373 3918
jeffrey.demarrais@ge.com

GE Healthcare
Sebastien Duchamp
M + 336 7319 5964
sebastien.duchamp@ge.com

US
Arvind Gopalratnam
M +1 262 501 0777
arvind.gopalratnam@ge.com

GE Healthcare International
Val Jones
Public Relations Manager
GE Healthcare
M +44 7917 175192

Dokumenter og linker