Geno og Norsvin gir sædcellene lengre liv!

Patentert teknologi gjør det enklere å få kyr og purker drektige.

Geno og Norsvin innledet i 2003 et prosjekt i samarbeid med SINTEF med målsetning om å kunne påvirke sædcellene slik at de er befruktningsdyktige over en lengre periode enn i dag. Dette er en helt ny og revolusjonerende tilnærming, der fokuset har vært å kontrollere prosessene som skjer både før og etter inseminasjon.

Målsetningen er at mjølke- og smågrisprodusenter skal kunne forenkle dagens insemineringsrutiner som stiller høye krav til tidspunkt for inseminering og hyppig kontroll av dyrene. Den nye teknologien vil gjøre at gode resultater kan oppnås uten at tidsfaktorer er like kritiske som før. Dermed er det grunnlag for kostnadsbesparelse for bonden.

Norges forskningsråd har tildelt prosjektet midler fra sitt FORNY-program til å verifisere potensialet i teknologien. Dette skal skje gjennom at metoden blir prøvd på henholdsvis 1000 purker og 1000 kyr. Verifiseringen skal skje i 2. halvår 2008 og skal være avsluttet i løpet av 1. kvartal 2009.

Teknologien vil kunne ha et stort markedspotensial i store landbruksregioner som EU, USA og Asia.

Prosjektet er et eksempel på at Geno og Norsvin befinner seg helt i front innen forskning og utvikling i reproduksjon og seminteknologi på husdyr. SINTEFs spisskompetanse har vært helt avgjørende for å lykkes.

Teknologien er søkt patentbeskyttet, et arbeid som startet allerede i juli 2006.


Kontakpersoner:
Sverre Bjørnstad, adm.dir. Geno og leder i styringsgruppa for prosjektet
Tlf. 91 12 55 99
E-post sverre.bjornstad@geno.no

Elisabeth Kommisrud, forskningssjef Geno
Tlf. 90 16 02 54
E-post elisabeth.kommirud@geno.no

Ann Helen Gaustad, reproduksjonsforsker Norsvin
Tlf. 62 51 01 82
E-post: ann-helen.gaustad@norsvin.no

Multimedia

Multimedia