Geno har overtatt Cryogenetics AS

I oktober 2007 overtok Geno hele eierskapet i selskapet Cryogenetics AS. Dette har tidligere vært et 50/50 eierskap med Aqua Gen AS.

Cryogenetics AS har utviklet en teknologi som gjør at melke fra laks og ørret kan fryses og lagres på flytende nitrogen i tilnærmet uendelig tid. Dette gjøres i enheter som ved opptining kan befrukte 1000 egg per enhet. Resultatene ved bruk av teknologien er like gode som ved bruk av fersk melke. Teknologien kan benyttes til å sikre genetisk materiale mot sykdom, forenkle avlsprogrammer gjennom årgangskrysninger samt forlenge sesongen for rognproduksjon i begge ender.

Cryogenetics AS kommer til å markedsføre teknologien til avlsselskaper og rognprodusenter innenfor havbruk, offentlige forvaltningsprogrammer for villfisk samt kraftselskaper med ansvar for bestandsnivå i vassdrag. Markedene for teknologien vil være i Europa og Nord- og Sør-Amerika. Frysing av melke med opphav i Europa vil skje ved sentralt fryselager på Hallsteingård utenfor Trondheim, mens melke fra Nord- og Sør-Amerika vil bli frosset lokalt.

For mer informasjon kontakt daglig leder Jørn Ulheim på telefon +47 95 72 32 93 eller jorn.ulheim@cryogenetics.no.

Geno
Se www.geno.no:
Geno er et samvirkebasert selskap eid av 15 000 norske storfebønder. Selskapet driver med avl og inseminasjonsvirksomhet på storfe, samt forskning og utvikling i tilknytning til dette.
Geno er største leverandøren av avlsmateriale på storfe i Norge, og eksporterer også sæd av Norsk Rødt Fe (NRF) til en rekke land.
NRF-kua, som Geno har utviklet, kjennetegnes ved friske og fruktbare dyr som produserer mjølk og kjøtt av rett kvalitet og mengde. Internasjonale forsøk bekrefter at rasen er meget konkurransedyktig også i andre land og markeder.
Geno ledes av administrerende direktør Sverre Bjørnstad. Selskapet has 260 ansatte over hele landet og omsetter årlig for om lag 225 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Hamar.