Geno inviterer eiere og ansatte til aksjetegning

Ansatte, medlemmer/eiere i Geno SA og inseminerende veterinærer med minst 100 inseminasjoner per år inviteres til å tegne aksjer i SpermVital AS. Det skal hentes inn 15 millioner kroner til selskapet, som er priset til ca. 100 millioner før emisjon.

Det Geno-eide selskapet SpermVital AS har utviklet en helt spesiell teknologi som gjør at perioden med befruktningsdyktige spermier i livmoren etter inseminasjon forlenges med minst 24 timer. Dette er svært godt nytt for storfebønder fordi det gjør inseminasjonstidspunktet hos kuer og kviger mindre kritisk.

Hvorfor hente kapital på denne måten?

Etter flere vellykkede feltforsøk har NRF-sæd behandlet med denne teknologien vært solgt på det norske markedet siden i fjor høst. I tillegg har Nederland, Tyskland og Italia benyttet sæden på problemkyr med svært gode resultater. Men hvis Geno skal kunne ta ut det potensialet som denne teknologien har og markedsføre den i stor skala internasjonalt, kreves det økt satsing og dermed mer penger.

– Ett alternativ er å hente penger fra eksterne investorer, noe vi tror er mulig. Vi har imidlertid fått signaler fra mange medlemmer om at det i denne fasen er interessant å holde eierskapet på egne hender. Geno har garantert for emisjonsbeløpet på 15 millioner kroner, men gir nå en mulighet til medlemmer og ansatte til å delta på dette. Vi tror også dette vil bidra til å sikre medlemsengasjement inn imot denne satsingen. På samme måte som for Geno vil det innebære en risiko hvis vi ikke lykkes, men på den andre siden innebærer det en mulighet for den enkelte, hvis vi lykkes, sier administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad.

Les alt om kapitalinnhentingen på www.geno.no.

Fakta om SpermVital:

        SpermVital er et resultat av utviklingsarbeid på teknologi for immobilisering av spermier som startet i 2003 i regi av Geno, Norsvin og Sintef.

        Selskapet SpermVital AS eies av Geno og selger teknologi for økt drektighet på produksjonsdyr etter inseminasjon (kunstig befruktning).

Kontaktpersoner i Geno:

Administrerende direktør Sverre Bjørnstad, telefon 911 25 599

Økonomisjef Lars Skramstad, telefon 918 56 285

Mari Bjørke, kommunikasjonssjef, telefon: 907 78 301, mb@geno.no

Geno eies av 11 000 norske storfebønder i samvirke. Hovedoppgavene er avl, inseminasjon og tilhørende tjenester. I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer samt forskning og utvikling innen reproduksjon og helse hos storfe. Genos fremste merkevare, Norsk Rødt Fe (NRF) er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden. www.geno.no

Tags:

Multimedia

Multimedia