Hus for storfe – ny og revidert utgave

Boka «Hus for storfe – norske anbefalinger» gis nå ut i ny, revidert utgave. Boka gir detaljerte anbefalinger vedrørende ulike bygningsmessige løsninger som kan være aktuelle innen både mjølke- og kjøttproduksjon på storfe.

Boka vektlegger særlig løsninger med fokus på dyrevelferd, rasjonelt dyrestell samt arbeidsmiljø og sikkerhet. Den ble første gang utgitt i 2003 og har blitt godt mottatt av leserne. Disse er først og fremst bønder, rådgivere og veterinærer. Boka er nå revidert i forhold til de nye bestemmelsene i forskrift om hold av storfe med tilhørende retningslinjer. Den er en del av storfenæringas handlingsplan for dyrevelferd og utgiver er Helsetjenesten for storfe. Boka er på 150 sider og koster 300 kroner pluss porto. Den kan bestilles på e-post: ler@geno.no eller på telefon 62 52 06 00. For redaksjonell bruk vil det være mulig å få tilsendt et eksemplar av boka. Denne sendes kostnadsfritt ved henvendelse til e-postadressen: ler@geno.no. ISBN 82 – 997210 – 0 – 8

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.