Korrigert utsendelse: Avlsstatuett og 50 000 kroner for Norges beste avlsokse

Karin og Wigleik Bergene fra Etnedal mottar tirsdag 25. april Genos avlsstatuett og 50 000 kroner for NRF-oksen 5694 Brenden. Overrekkelsen skjer under Genos årsmøtemiddag på Store Ree seminstasjon i Stange vedHamar.

Avlsstatuetten blir tildelt oppdretteren av den beste NRF-oksen i årgangen. Rangeringen blir gjort etter samlet avlsverdi, og det er et tilleggskrav at oksen er eller har vært i bruk som eliteokse i Norge. 5694 Brenden lå på en suveren førsteplass ved alle fire granskingene i 2005. Den fikk topp-plassering også ved den første granskinga i 2006 og er Norges beste avlsokse gjennom tidene. Det som karakteriserer denne oksen er at den gir døtre med god melkeproduksjonsevne og godt lynne. De har fine jur med sterke fester og stor avstand fra spenespiss til bås. Wigleik Bergene måtte gi seg med mjølkeproduksjon i 2001 da helsa sviktet. Derfor blir dette en hyggelig avslutning på den 15 år lange karrieren som gårdbruker på heimgården Nedre Brenden i Smiugardsbygda i Nord-Etnedal. Interessen for kyr og avl er likevel fortsatt stor. Andrepremie til Buskerud Avlsdiplom og 30 000 kroner går til Inga og Steinar Guterud fra Nore i Buskerud for NRF-oksen 5618 Guterud. Denne oksen gir døtre med stor melkeproduksjonsevne og fine jur med sterke fester. Døtrene er høgstilte med stor avstand fra spenespiss til bås. Tredjepremie til Nord-Trøndelag Avlsdiplom og 20 000 kroner går til Kåre Peder Aakre fra Kolvereid i Nord-Trøndelag for NRF-oksene 5603 Lien. Oksen gir døtre med god melkeproduksjonsevne. De har fine jur med gode fester og stor avstand fra spenespiss til bås. På www.geno.no / Presseinfo finner du foto av de tre NRF-toppoksene.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.