Nettdating – nå også for Dagros og Ferdinand

Geno avlsplan – et nytt webverktøy som hjelper bonden å finne den optimale makker for godkua – er nylig lansert av Geno på Hamar. Programmet overgår langt de etablerte møteplassene på nett når det gjelder valg av ønskede egenskaper hos en potensiell partner. I tillegg er alle egenskaper godt dokumentert og kan etterprøves i minste detalj!

Geno avlsplan legger vekt på å finne gode kombinasjoner av egenskaper som utfyller hverandre. Her er det ikke likhetene som teller, men at de beste kuene får de beste oksene slik at neste generasjon NRF-dyr blir enda bedre enn den forrige.

Forskjellige ønsker

Vi vet at melkeprodusentene har svært ulike ønsker når det gjelder oppsett av avlsplan for besetningen. Mange ønsker å gjøre dette så enkelt mulig og overlater til programmet å finne egnede okser som kuene skal insemineres med. Derfor har vi vektlagt sterkt at programmets valg av okser er bygd på gode faglige beslutninger. Andre ønsker selv å påvirke avlsplanen i større eller mindre grad. Her har vi jobbet hardt for å finne brukervennlige og intuitive løsninger som vi svært gjerne ønsker tilbakemeldinger på, sier Anne Guro Larsgard, husdyrkonsulent i Geno og prosjektleder for Geno avlsplan.

Avlsarbeid på NRF

Målet er at avlsplanen skal være basert på bondens ønsker samtidig som den ivaretar muligheten for å drive avlsarbeid på NRF (Norsk Rødt Fe). I det ligger det at det skal brukes riktig omfang av ungokser. Avlsplanen skal også bidra til at eliteoksene brukes i et slikt omfang at det unngås innavlsøkning og at Geno er leveringsdyktige på sæd av oksene som er oppført som førstevalg i avlsplanen. Avlsarbeidet på NRF er basert på 40 prosent bruk av ungoksesæd og 60 prosent eliteoksesæd.

Nye versjoner kommer

– Første versjon av Geno avlsplan inneholder basisfunksjonene som må til for å lage en avlsplan for melkekubesetningen. Men løsningen er tilrettelagt for påbygging der vi baserer videreutviklingen på innspill fra de om lag 11 000 brukerne våre (les: melkeprodusenter). Alle innspill til Geno blir samlet og forsøkt tatt hensyn til, sier Anne Guro Larsgard.

Kontaktperson i Geno:

Anne Guro Larsgard, husdyrkonsulent i Geno og prosjektleder for Geno avlsplan, telefon 901 52 906

På www.geno.no finner du mer bakgrunnsstoff om Geno og NRF

For et historisk tilbakeblikk:

Lytt til NRKs radiodokumentar «Den sosialdemokratiske kua»

En uautorisert fortelling om Norsk Rødt Fe

Geno eies av 11 000 norske storfebønder i samvirke. Hovedoppgavene er avl, inseminasjon og tilhørende tjenester. I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer samt forskning og utvikling innen reproduksjon og helse hos storfe. Genos fremste merkevare, Norsk Rødt Fe (NRF) er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden. www.geno.no

Tags:

Multimedia

Multimedia