Nettdating – nå også for Dagros og Ferdinand

Geno avlsplan – et nytt webverktøy som hjelper bonden å finne den optimale makker for godkua – er nylig lansert av Geno på Hamar. Programmet overgår langt de etablerte møteplassene på nett når det gjelder valg av ønskede egenskaper hos en potensiell partner. I tillegg er alle egenskaper godt dokumentert og kan etterprøves i minste detalj!

Geno avlsplan legger vekt på å finne gode kombinasjoner av egenskaper som utfyller hverandre. Her er det ikke likhetene som teller, men at de beste kuene får de beste oksene slik at neste generasjon NRF-dyr blir enda bedre enn den forrige.

Forskjellige ønsker

Vi vet at melkeprodusentene har svært ulike ønsker når det gjelder oppsett av avlsplan for besetningen. Mange ønsker å gjøre dette så enkelt mulig og overlater til programmet å finne egnede okser som kuene skal insemineres med. Derfor har vi vektlagt sterkt at programmets valg av okser er bygd på gode faglige beslutninger. Andre ønsker selv å påvirke avlsplanen i større eller mindre grad. Her har vi jobbet hardt for å finne brukervennlige og intuitive løsninger som vi svært gjerne ønsker tilbakemeldinger på, sier Anne Guro Larsgard, husdyrkonsulent i Geno og prosjektleder for Geno avlsplan.

Avlsarbeid på NRF

Målet er at avlsplanen skal være basert på bondens ønsker samtidig som den ivaretar muligheten for å drive avlsarbeid på NRF (Norsk Rødt Fe). I det ligger det at det skal brukes riktig omfang av ungokser. Avlsplanen skal også bidra til at eliteoksene brukes i et slikt omfang at det unngås innavlsøkning og at Geno er leveringsdyktige på sæd av oksene som er oppført som førstevalg i avlsplanen. Avlsarbeidet på NRF er basert på 40 prosent bruk av ungoksesæd og 60 prosent eliteoksesæd.

Nye versjoner kommer

– Første versjon av Geno avlsplan inneholder basisfunksjonene som må til for å lage en avlsplan for melkekubesetningen. Men løsningen er tilrettelagt for påbygging der vi baserer videreutviklingen på innspill fra de om lag 11 000 brukerne våre (les: melkeprodusenter). Alle innspill til Geno blir samlet og forsøkt tatt hensyn til, sier Anne Guro Larsgard.

Kontaktperson i Geno:

Anne Guro Larsgard, husdyrkonsulent i Geno og prosjektleder for Geno avlsplan, telefon 901 52 906

På www.geno.no finner du mer bakgrunnsstoff om Geno og NRF

For et historisk tilbakeblikk:

Lytt til NRKs radiodokumentar «Den sosialdemokratiske kua»

En uautorisert fortelling om Norsk Rødt Fe

Geno eies av 11 000 norske storfebønder i samvirke. Hovedoppgavene er avl, inseminasjon og tilhørende tjenester. I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer samt forskning og utvikling innen reproduksjon og helse hos storfe. Genos fremste merkevare, Norsk Rødt Fe (NRF) er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden. www.geno.no

Tags:

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.

Multimedia

Multimedia