Ny forskningsjef i BioKapital AS

Irma Oskam fra Oslo er fra 1. august 2011 ansatt som forskningssjef i BioKapital AS. Oskam er født i Nederland der hun tok sin veterinærutdannelse, og kom til Norge i 1999. Hun har doktorgrad innen reproduksjon fra Norges veterinærhøgskole (NVH).

De siste fire årene har Irma Oskam jobbet som nordisk prosjektleder og forsker ved Seksjon for Barnløshet ved Rikshospitalet (IVF seksjon) der hun har vært biobankansvarlig for nedfrysing og lagring av sæd og ovarialvev. Som forsker og prosjektleder har Oskam vært involvert i nasjonale og internasjonale (EU) samarbeidsprosjekter med vitenskapelige institusjoner og næringslivet.

 

Internasjonalt nettverk

– Vi synes det er spennende å få med Irma på laget. Hun har en bakgrunn som kompletterer teamet godt og vil styrke vårt faglige arbeid. I tillegg vil hun med sin bakgrunn fra Nederland bidra med et internasjonalt nettverk og en kulturforståelse som er viktig, spesielt da vi har flere produkter som henvender seg til de internasjonale markedene, sier styreleder i BioKapital as, Sverre Bjørnstad.

BioKapital er datterselskap av avlsorganisasjonen Geno, og den nye forskningssjefen får mye å henge fingrene i både innen storfe og fisk.

 

Flerfaglig innsikt

På Rikshospitalet arbeidet Oskam med human in vitro fertilisering og utvikling av relevante bioteknologiske metoder i forbindelse med forskning på sæd, egg og embryo. Arbeidet med fokus på kreft og fertilitet var rettet mot et svært annerledes forskningsfelt og har gitt henne en flerfaglig innsikt med forskning, rådgivning og kunnskapsformidling som grunnlag.

 

Stordyrpraksis

– Som stipendiat og post-doc ved NVH drev jeg som stordyrpraktiserende veterinær ved ambulatorisk klinikk. Flere av mine tidligere arbeids- og forskningsoppgaver har vært knyttet til reproduksjon, metodeutvikling for kryopreservering, in vitro dyrking og arbeid med avlsrelaterte problemstillinger innenfor storfe, småfe, og gris (rånelukt), forteller Irma Oskam, som nå er inne i sin andre arbeidsuke i BioHuset på Hamar.

 

Kontaktperson i BioKapital as:

Forskningssjef Irma Oskam

Telefon: 926 13 775

E-post: irma.oskam@biokapital.no

Fakta om BioKaptal as:

BioKapital as (www.biokapital.no) eies av Geno SA (www.geno.no). Selskapet, som utvikler ny teknologi innen områdene reproduksjon og genetikk, har fem porteføljeselskaper.
BioKapital as kom i full drift i 2010 og har seks ansatte med kontor i BioHus på Hamar. Forretningsplanen viser til et planlagt overskudd i 2011.

Tags:

Multimedia

Multimedia