Nye toppokser klare for oppdrag

Styret i Geno har valgt ut 10 NRF-eliteokser til bruk fra og med april. Av disse er det bare to som ikke er i bruk allerede. De to nye oksene er 10177 Braut og 10225 Salte, begge fra Rogaland.

10177 Braut topper lista med 22 i samla avlsverdi. Oksen er født 23.08.02 hos Torbjørg og Ommun Braut, 4340 Bryne. Oksen utmerker seg svært positivt på melk, kjøtt, lynne og bein samtidig som han er god på kalvingsvansker og dødfødsler.

Den andre toppoksen, 10032 Haugset, også med 22 i samla avlsverdi, har vært eliteokse siden april 2007. Han har vært blant de beste NRF-oksene i de fire siste avkomsgranskingene. Oksen er født 20.08.01 hos Møyfrid og Alf Foldal, 6150 Ørsta. Den gir døtre som er positive for nesten alle egenskaper. De melker mye, har godt lynne og god motstandsevne mot sykdom. Døtrene er høystilte og har sterke jur.

Som gruppe kjennetegnes de 10 NRF-eliteoksene ved høy gjennomsnittlig samla avlsverdi. For enkeltegenskapene er gruppa god på melk, fruktbarhet, lynne og jur.

Kvalitetssæd til hele landet
Eliteoksene står på Geno sin seminstasjon Store Ree i Stange, Hedmark, hvor de produserer sæd av beste kvalitet. Denne brukes til inseminasjon av kyr og kviger over hele Norge og også internasjonalt. I løpet av april vil hele landet være forsynt med kvalitetssæd av disse NRF-eliteoksene.

Kontaktperson i Geno:
Regionansvarlig Sør, Siv Holt, telefon 408 97 256.


Ytterligere informasjon
Se bilder og omtale av alle de 10 NRF-eliteoksene samt oversikt over oppdretterne på www.geno.no. Her finner du også lister med alle NRF-okser som er avkomsgransket i 2006, 2007 og 2008. Du kan også lese mer om avkomsgransking og utvalg av eliteokser.

Om oss

Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. ForretningsidéFor å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder. Lagspill gir resultaterHovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. For å opprettholde og videreutvikle dette unike avlsarbeidet er vi helt avhengige av den store oppslutningen og de gode tilbakemeldingene vi får fra medlemmene våre. Svært viktig er også bidragene fra inseminører, veterinærer, rådgivere og ansatte.