Oksesæd av ypperste kvalitet

Melkeprodusenter over hele landet kan velge blant 13 NRF-eliteokser av ypperste kvalitet når de nå skal planlegge neste generasjon i fjøset. Geno har aldri før hatt så mange toppokser med så høye indekser for så mange egenskaper som nå.

Oksene utmerker seg spesielt ved å gi døtre som melker mye, har fine jur, god fruktbarhet samtidig som de er sunne og friske. I tillegg er seks av oksene kollet.

God for alle egenskaper

10556 Motrøen, født på gården til Sissel og Trygve Motrøen i Bardu i Troms, er den beste av alle. Den avler døtre som er gode for alle de nevnte egenskapene. I tillegg er oksen kollet, det vil si at om lag halvparten av avkommene etter den blir uten horn.

Alle uten horn

10553 Nordbø, født hos Kvitsøy Samdrift på Kvitsøy i Rogaland har den særegne evnen at den får avkom som alle er uten horn. Dette er en egenskap som verdsettes høyt både blant norske og utenlandske bønder fordi man slipper å utsette kalvene for avhorning, samtidig som den gir sparte kostnader i besetingen. I tillegg er oksen god på de aller fleste egenskaper, men utmerker seg spesielt med døtre som har gode jur og godt lynne.

Robotmelking

10540 Eik, født hos Sonja og Einar Surdal, Hovsherad i Rogaland og 10542 Bøhler, født hos Mari og Jørn Onstad, Skjetten i Akershus gir døtre som melker mye og har fine jur med god utmelkingshastighet. De egner seg derfor godt for melking i robot.

SpermVital-sæd

10432 Velsvik, født hos Mjølkekoppen Samdrift, Lauvstad i Møre og Romsdal og 10462 Sørmarka, født hos Skjelja Melk og Kjøtt DA, Sparbu i Nord-Trøndelag er de aller første NRF-eliteoksene som Geno produserer SpermVital-sæd av (i tillegg til ordinær sæd). Et begrenset tilbud av denne nye sædtypen gjøres tilgjengelig for alminnelig bruk i norske storfebesetninger fra og med november måned.

1000 sæddoser i uka

– I eliteoksefjøset på Store Ree i Stange produserer NRF-oksene om lag 1000 doser med sæd i uka. Toppoksen 10556 Motrøen og 10553 Nordbø med sin spesielle kolletegenskap er så ettertraktet at Geno nå har problemer med å få produsert nok sæd til å dekke både det norske og det internasjonale markedet. Men med så mange gode eliteokser vil det være mulig å finne gode erstattere, forteller Hans Storlien, avdelingsleder for Marked og fag i Geno. 

Kontaktperson i Geno:

Avdelingsleder Marked øg fag: Hans Storlien, telefon 951 74 047

http://www.geno.no/Forsiden/For-media/Pressemeldinger/Bilder-og-omtale-av-NRF-eliteokser-fra-oktober-2010/ finner du bilder og omtale av alle de 13 NRF-eliteoksene!

 Fakta om SpermVital-sæd

SpermVital-sæd er et resultat av et mangeårig forskningssamarbeid mellom Geno og Sintef der målet har vært å utvikle en teknologi som gjør inseminasjonstidspunktet hos storfe mindre kritisk enn i dag. Metoden som er benyttet er revolusjonerende i verdensmålestokk og innebærer at befruktningsdyktige spermier immobiliseres (frigis gradvis) slik at de kan leve lengre i hunndyret enn vanlig etter inseminasjon. Forsøk utført av Geno viser en klar tendens til at SpermVital-sæd som er inseminert en dag tidligere enn normalt gir like gode drektighetsresultater som den ordinære sæden inseminert til ordinær tid.

Multimedia

Multimedia