Populær toppokse fra Bardu

Av de 13 NRF-eliteoksene som styret i Geno har valgt ut til bruk fra og med oktober, ligger 10556 Motrøen fra Bardu helt på topp. Oksen er så populær at selv om inseminørene bare så vidt har fått første forsendelse med sæd i beholderne sine, har mange allerede bare få doser igjen.

10556 Motrøen med hele 29 poeng i samla avlsverdi er født 19.08.05 hos Sissel og Trygve Motrøen i Bardu. Oksen er kollet, det vil si at den er uten hornanlegg. Den gir døtre som melker mye, har god fruktbarhet, gode bein og et fint og funksjonelt jur. Far til oksen er 5612 Ryggvold og morfar er den tidligere toppoksen 5277 Ulsaker.

Toppsesong

– Vi går nå mot en toppsesong for inseminering og det er stor etterspørsel etter Motrøen både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har Geno fått en stor bestilling fra Viking Genetics i Sverige. Dette gjør at noen dessverre vil oppleve at oksen ikke er tilgjengelig når den er ønsket ut fra avlsplanen i besetningen, forteller Hans Storlien, avdelingsleder for Marked og fag i Geno. Geno har imidlertid mange andre gode eliteokser tilgjengelig og Storlien håper derfor at andre alternativer som er oppført i avlsplanen vil være gode erstattere. Han regner med at sædsituasjonen for 10556 Motrøen vil bedre seg etter hvert.

Jakten på eliteoksene starter tidlig

Geno starter jakten på eliteoksene allerede før kalvene er født. Melkeprodusent Trygve Motrøen og kona Sissel fikk i 2004 beskjed om at en av kuene deres kunne være drektig med en framtidig eliteokse. 19. august 2005 ble kalven født og innmeldt til Geno. Fem år etter – i september i år – fikk ekteparet Motrøen telefonen fra Geno som bekreftet at oksen deres var valgt ut som eliteokse.

Velger kun de beste

Om lag 1200 av de rundt 150 000 NRF-oksekalvene som blir født rundt om i Norges land i løpet av et år, blir innmeldt til Geno. Av disse kjøper Geno de 300 beste. Tre-fire måneder gamle transporteres oksene fra gårdene de er født på til Genos testingsstasjon i Øyer i Gudbrandsdalen. Her blir de testet for tilvekst, eksteriør og sædkvalitet.  

Cirka ett år gamle er kalvene, som nå har blitt ungokser, ferdig testet. På dette tidspunktet har Geno så mange opplysninger om dem at de kan velge ut de 130 beste. Disse blir så flyttet fra testingsstasjonen i Øyer til Store Ree seminstasjon i Stange i Hedmark. Her blir det produsert 2000 doser med sæd av hver av oksene. Denne sæden blir brukt til inseminasjon av kuer og kviger over hele landet.

Venter i 4,5 år

Det tar om lag 4,5 år fra sæden er sendt ut til oksene har fått døtre som har begynt å melke. I denne perioden står oksene i venteokseanlegget på Store Ree. Det samles inn opplysninger om melkemengde, helse, fruktbarhet, lynne, eksteriør og mange andre egenskaper til døtrene. Ut fra avlsverdiene som oksene får basert på disse opplysningene, velger styret i Geno årlig ut 10-12 okser som får status som eliteokser. Det er disse eliteoksene som blir fedre til neste generasjon NRF-dyr.

Heder og ære

Oppdretterene av eliteoksene får diplom og 5000 kroner som en påskjønnelse fra Geno. Den aller beste eliteoksen i årgangen blir tildelt Geno sin avlsstatuett og en pengepremie på 50 000 kroner. Om dette til neste år blir 10556 Motrøen eller en av de andre eliteoksene, får vi vite om noen måneder.

http://www.geno.no/Forsiden/For-media/Pressemeldinger/Bilder-og-omtale-av-NRF-eliteokser-fra-oktober-2010/ kan du laste ned høyoppløselig bilde av 10556 Motrøen. Her finner du også omtale og bilder av de andre NRF-eliteoksene.

Kontaktpersoner i Geno:
Avd.leder Marked og fag, Hans Storlien, telefon 951 74 047

Organisasjonskonsulent Odd Rise, telefon 952 89 374

Geno eies av 12 000 norske storfebønder i samvirke. Hovedoppgavene er avl, inseminasjon og tilhørende tjenester. I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer samt forskning og utvikling innen reproduksjon og helse hos storfe. Genos fremste merkevare, Norsk Rødt Fe (NRF) er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Tags:

Multimedia

Multimedia