Superokse fra Trøndelag

Styret i Geno har valgt ut 11 NRF-eliteokser for bruk i sesongen juli–september. Den aller beste av dem, 10245 Hjulstad, er nykomling blant flere veteraner og kommer fra Trøndelag.

10245 Hjulstad med 24 poeng i samla avlsverdi har fått 128 i indeks for jur, den høyeste noensinne i NRF-avlen for denne egenskapen. Det betyr at døtrene til oksen har meget velformede og funksjonelle jur.

Jur og fruktbarhet
– Jur er en egenskap som vektlegges mye i NRF-avlen. Etter hvert som flere og flere bønder går over til melking i robot blir kvaliteten på juret enda viktigere enn før. Dette i tillegg til at oksen gir svært fruktbare døtre, tilsier at den vil bli ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad.

Ungoksetest
10245 Hjulstad er født 11. mai 2003 hos Nossum Samdrift på Inderøy i Nord-Trøndelag. Tre måneder gammel ble kalven kjøpt av Geno og plassert på testingsstasjonen for ungokser på Øyer i Gudbrandsdalen. Sammen med 330 andre NRF-kalver ble den testet for egenskaper som eksteriør, tilvekst, helse, ridelyst og sædkvalitet. 10245 Hjulstad var en av de få som bestod testen og fikk status som seminokse. Sæd av seminoksene brukes til inseminasjon av kyr og kviger over hele Norge.

Beste avkomsgranska okse
Etter fire år er døtrene til disse oksene nå gransket for et 40-talls egenskaper. 10245 Hjulstad kom ut som den beste i denne testen og ble i juni valgt ut som eliteokse. Han blir dermed far til en stor del av neste års spreke, friske og livskraftige NRF-kalver.

I dag står oksen på Geno sin seminstasjon Store Ree i Stange. Sammen med de øvrige 10 NRF-eliteoksene tilbringer den dagene med å spise, trimme og produsere sæd av ypperste kvalitet til det norske og internasjonale markedet, sier Bjørnstad.

Kontaktpersoner i Geno:
- Adm.dir. Sverre Bjørnstad, telefon 911 25 599
- Regionansvarlig Midt-Norge Odd Rise, telefon 952 89 374

Se de flotte bildene!
På www.geno.no / Presseinfo finner du pressemeldingen og høyoppløselig foto av 10245 Hjulstad samt et bilde av den vakre NRF-kua 1133 Birgitte, datter av 10245 Hjulstad. Eiere av kua er Jon og Kåre Engen, 7070 Bosberg.
Her ligger også omtale og foto av de øvrige 10 NRF-eliteoksene.

Dokumenter og linker