Get velger Cisco som leverandør til nytt superbredbånd

Oslo 12. april 2007 - Digital-tv og bredbåndsselskapet Get har signert avtale med Cisco om en omfattende oppgradering av Gets bredbåndsinfrastruktur. Oppgraderingen vil gi bredbåndskunder muligheter for langt større opp- og nedlastingshastigheter enn de har i dag, og legger grunnen for neste generasjon multimedia- og underholdningstjenester. Get starter umiddelbart implementeringen av den nye teknologien, og kunder kan vente nye produkter rundt årsskifte.

- Vi forventer en kraftig økning i bredbåndstrafikken blant norske forbrukere, og veksten vil drives av neste generasjons underholdnings- og kommunikasjonstjenester. Get og Cisco har de siste månedene gjort tester hvor vi har oppnådd hastigheter på 300 Mbit/s IP-strøm. Dette er i tillegg til kapasiteten vi benytter til digital-tv, analog-tv, video on demand og telefoni. Kapasiteten er enorm, og avtalen med Cisco betyr at vi kan dekke kundenes fremtidige behov for svært høy båndbredde og legge til rette for avanserte tjenester som kombinerer video, data og tale, sier Rolf Bive, teknologidirektør i Get.

Avtalen med Cisco innebærer at Get blir først i Norden og blant de første i verden som implementerer Cisco Eurodocsis 3.0-standarden.

– Det norske bredbåndsmarkedet ligger langt fremme i forhold til bredbåndspenetrasjon, og vi mener en slik videreutvikling av bredbåndsnettene er en forutsetning for at aktørene skal kunne tilby nye spennende og attraktive tjenester og derigjennom kunne øke sine inntekter. Ved å optimalisere bredbåndsnettet, kan Get tilby sine kunder nye opplevelser knyttet til multimedia, underholdning og fremtidige Web 2.0 applikasjoner og tjenester, sier Jørgen Myrland, general manager i Cisco Norge.

Avtalen innebærer at Get vil erstatte eksisterende hardware med Cisco uBR 10012k CMTSer (Cable Modem Termination System). Løsningen støtter Eurodocsis 3.0-standarden, og gir en kraftig økning i kapasiteten på det eksisterende bredbåndsnettet. Fra før av benytter Get fiber-koaks struktur i sitt bredbåndsnett, noe som gir rom for langt høyere hastigheter enn andre infrastrukturer slik som eksempelvis xDSL baserte løsninger.

- Oppgraderingen er strategisk viktig for Get, fordi den støtter nye tjenester som HDTV og video on demand (VOD), samt den voksende interessen for deling av videoinnhold gjennom webtjenester som eksempelvis YouTube, sier Bive.

Get og Cisco har sammen testet ut den valgte løsningen siden november 2006. Erfaringene er svært gode, og Get og Cisco har derfor valgt å inngå ny leverandøravtale.