UPC kartlegger europeernes TV-vaner i Julen: Nordmenn vil ha sport og nyheter

Oslo, 21. desember 2004: Nordmenn er blant de mest venne-vennlige i julehøytiden sammenlignet med 10 andre land i Europa, vi ser mer sport og nyheter enn andre europeere og har færre juletrær. Dette er bare noen av resultatene som kommer frem i en juleundersøkelse i regi av bredbånds- og kabel-TV selskapet UPC, rundt nordmenns og andre europeeres TV-vaner og juletradisjoner.

Nordmenn er blant de europeerne som hyppigst inkluderer venner i julefeiringen. 21% av de spurte sa at de ville feire høytiden sammen med både familie og venner. UPC undersøkelsen avdekker også at nordmenn har nest lavest penetrasjon av juletrær i hele Europa, etter svenskene. 74% sa at de vil ha juletre i år. Vi scorer også lavt, i forhold til østeuropeerne særlig, på kirkebesøk og det å se på religiøse programmer i julen – vi foretrekker nyheter og sport, der scorer vi høyest i Europa. I tillegg er det kun i Norge og Polen at majoriteten av folket synes det er viktig med jule- og nyttårstale fra Kongen og Statsministeren. Undersøkelsen er gjennomført av Research International på oppdrag av UPC. Den inkluderer intervjuer med totalt 5000 personer i de elleve landene hvor UPC tilbyr tjenester: Norge, Sverige, Belgia, Frankrike, Nederland, Polen, Romania, Slovakia, Tjekkia, Ungarn og Østerrike. - UPC mener at TV, Internett og telefoni kan bidra til å gjøre et hjem til et godt sted å være og har utviklet mottoet: ”Verdt å komme hjem til!” Julen er en viktig høytid i mange hjem, og vi ønsker å forstå bedre hva som har betydning og hvilke tradisjoner som finnes i hjem i Norge sammenlignet med resten av Europa, sier Gunnar Evensen, Administrerende direktør i UPC Norge. - For å hele tiden kunne tilby konkurransedyktige produkter vil vi vite mest mulig om kundene våre. Denne undersøkelsen gir oss en del nyttig informasjon rundt TV-vaner og preferanser. I tillegg er der en del morsomme resultater vi gjerne vil dele med folk. UPC er jo i underholdningsbransjen, avslutter Evensen. http://www.ugceurope.com/ChristmasSurvey2004