GJEB: Årsrapport 2017

Report this content

Årsrapport for 2017 er vedlagt denne meldingen, og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.
Denne meldingen er informasjonspliktig etter Oslo Børs ABM-regler.

Kontakt:
Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739
Mediekontakt: Christian H. Haraldsen, Tel: +47 907 87 449

Dokumenter og linker