Gjensidige Bank ASA: Kapitalutvidelse

Generalforsamlingen i Gjensidige Bank ASA vedtok den 24.05.2013 å øke selskapets aksjekapital fra NOK 876.000.000 med NOK 87.600.000 til NOK 963.600.000. Kapitalforhøyelsen ble gjennomført som en rettet emisjon mot morselskapet Gjensidige Bank Holding AS, som innbetalte et kontantbeløp på NOK 303,65 pr. aksje, totalt NOK 266.000.028. Det overskytende provenyet på NOK 178.400.028 er overført til selskapets overkursfond.

Kapitalforhøyelsen kommer som en direkte følge av vekst og endrede regulatoriske kapitalkrav.

Head of Treasury, Tor Egil Nedrebø, +47 40 62 53 67

Head of Treasury, Tor Egil Nedrebø,  47 40 62 53 67

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank og pensjon.
Gjensidige Bank, et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA, tilbyr nettbaserte tjenester innen dagligbank og forbruksfinansiering. Konsernets driftsinntekter var 19,5 milliarder kroner i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 milliarder kroner.