Sterk utlånsvekst og rekordresultat

Gjensidige Banks utlån økte med 12 prosent til 41 milliarder kroner i 2016. Samtidig satte banken resultatrekord i sitt tiende år.

Gjensidige Bank fikk et resultat før skatt på 428,5 millioner kroner i 2016, en økning på 41 prosent fra året før. Avkastningen på egenkapitalen ble 11,7 prosent.

-Vi hadde den sterkeste utlånsveksten blant de 15 største bankene i Norge i 2016, samtidig som vi fikk vårt beste resultat noensinne, sier Hans Harén, som er administrerende direktør i Gjensidige Bank.

Kostnadsandelen, som er et uttrykk for kostnadseffektivitet, ble 42,9.

Rask vekst innen bilfinans

De siste årene har Gjensidige Bank også satset sterkt på bilfinansiering i samarbeid med bilforhandlere. I 2016 fikk banken en vekst på 71 prosent på slike lån, mens markedet vokste med 17 prosent.

-Vi har som mål å bli blant de tre største innen bilfinansiering, og det skal vi klare, takket være dyktige medarbeidere og samarbeidet med Gjensidige Forsikring, sier Harén.

Av bankens samlede utlån på 41 milliarder kroner er 34 milliarder boliglån og snaue 4 milliarder billån. Resten er forbrukslån og kredittkortgjeld.

Sterkere på sparing

I årene som kommer vil banken satse sterkere på langsiktig sparing. Banken har overtatt Gjensidige Investeringsrådgivning, som er en uavhengig leverandør av verdipapirfond.

-Nå har vi et komplett tilbud av spareløsninger, fra banksparing som gir kundene likvide og trygge plasseringer til aksjefond som gir mulighet for høyere avkastning for kunder som tåler risiko. Jeg er trygg på at dette vil bidra til fortsatt vekst fremover, sier Harén.

Lite tap

Tap på utlån beløp seg til 69,5 millioner kroner i 2016, mot 62,3 millioner året før. Det tilsvarer 0,18 prosent av utlånsporteføljen, mot 0,20 prosent i 2015. Tapene er i all hovedsak knyttet til forbrukslån, og økningen er i tråd med volumveksten.

-Vi har høy kvalitet i utlånsporteføljen, og tapene holder seg på et lavt nivå, sier Harén.

Han mener utsiktene er gode.

-Med sterk kostnadseffektivitet, lave tap og flere målrettede vekstinitiativer er vi godt rustet for videre vekst som vil bidra til god lønnsomhet, sier Harén.

Nøkkeltall (Tusen kr.) 4. kv 2016 4. kv 2015 1.1-31.12 2016 1.1-31.12 2015
Renteinntekter og lignende 362.238 329.392 1.408.006 1.310.992
Rentekostnader og lignende (151.701) (137.946) (610.686) (589.827)
Netto renteinntekter 210.536 191.446 797.320 721.165
Netto provisjons- og andre inntekter 1.112 (9.152) 74.264 4.055
Sum inntekter 211.648 182.293 871.585 725.221
Driftskostnader (90.753) (90.484) (373.648) (359.277)
Nedskrivninger og tap (26.454) (9.008) (69.455) (62.329)
Resultat før skatt 94.442 82.801 428.482 303.615
Resultat etter skatt 64.018 64.872 320.130 225.713
Utlån til kunder 41.249.510 36.735.483
Forvaltningskapital 44.727.238 40.461.232
Kjernekapitaldekning 13,5 % 12,6 %
Kostnadsandel 42,9 % 49,5 %
Egenkapitalavkastning 11,7 % 10,3 %

Kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen. Tlf: 47 907 87 449

Om oss

Beskrivelse bankGjensidige Bank er del av Gjensidige-konsernet og er blant Norges raskest voksende banker. Virksomheten består av områdene personbank og forbruksfinansiering. Forretningsområdet personbank har et nettbasert banktilbud til person- og landbrukskunder over hele landet. Innen forbruksfinansiering er banken blant de største aktørene i Norge.