Sterk vekst for Gjensidige Bank

Gjensidige Banks utlån økte med 22 prosent til 14,1 milliarder kroner i 2010. Samtidig gikk banken fra underskudd til overskudd.

-Vi fortsetter å ta markedsandeler på utlån og innskudd, og har styrket lønnsomheten kraftig, sier Jan Kaare Hellevang, som er administrerende direktør i Gjensidige Bank.

Gjensidige Bank fikk et resultat før skatt på 33,1 millioner kroner i 2010, mot et underskudd på 76,3 millioner i 2009. Fremgangen skyldes økte inntekter som følge av utlånsvekst og bedre marginer. Mot slutten av 2009 gikk banken inn i markedet for forbrukslån gjennom et oppkjøp, og dette har bidratt til marginøkningen.

I fjerde kvartal alene fikk banken et resultat før skatt på 3,7 millioner kroner, mot et underskudd i samme periode i 2009 på 21,4 millioner. Resultatet for fjerde kvartal er påvirket av kostnader knyttet til flytting av bankens avdeling i Oslo.

Netto renteinntekter ble 407 millioner kroner i 2010, mot 57,5 millioner i 2009.

Netto renteinntekter i fjerde kvartal alene ble 103,4 millioner kroner, mot 25,1 millioner i samme periode i 2009.

Nøkkeltall 4. kv. 4. kv.
(Mill kr.) 2010     2009     2010    2009
Netto renteinntekter 103,4   25,1 407,0   57,5
Resultat før tap på utlån    31,4 -22,0 142,4 -73,3
Resultat før skatt      3,7 -21,4   33,1 -76,3

 

Administrerende direktør Jan Kaare Hellevang. Tlf: 958 86 797
Informasjonssjef Christian H. Haraldsen. Tlf: 907 87 449

Gjensidige Bank er del av Gjensidige-konsernet og blant Norges raskest voksende banker. Virksomheten består av områdene personbank og forbruksfinansiering. Forretningsområdet personbank har et nettbasert banktilbud til person- og landbrukskunder over hele landet. Innen forbruksfinansiering er banken blant de største i Norge.

Om oss

Beskrivelse bankGjensidige Bank er del av Gjensidige-konsernet og er blant Norges raskest voksende banker. Virksomheten består av områdene personbank og forbruksfinansiering. Forretningsområdet personbank har et nettbasert banktilbud til person- og landbrukskunder over hele landet. Innen forbruksfinansiering er banken blant de største aktørene i Norge.

Kontakter

  • Gjensidige Bank ASA

Abonner

Dokumenter og linker