GJBB: Gjensidige Bank Boligkreditt AS - covered bond mandate

Gjensidige Bank Boligkreditt AS has mandated DNB Markets and Sparebank 1 Markets for a potential NOK 2 billion covered bond issue, in a new covered bond maturing May 2023. A transaction may follow, subject to market conditions.

This information is subject to disclosure under the Oslo Stock Exchange ABM rules.

Contact persons, Gjensidige Bank Boligkreditt AS:
CEO, Gjensidige Bank Boligkreditt AS: Jan Kåre Raae, Tel: +47 950 36 050
Head of Investor Relations: Janne Flessum, Tel: +47 915 14 739

Gjensidige Bank Boligkreditt AS is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Forsikring ASA.

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.