GJBB: Gjensidige Bank Boligkreditt AS - covered bond mandate

Gjensidige Bank Boligkreditt AS has mandated SEB for a potential NOK 1 billion covered bond tap-issue of GJBB15 (NO0010770852), increasing the outstanding amount to NOK 5 billion. A transaction may follow, subject to market conditions.

Gjensidige Bank ASA will also consider buy back of GJBB10 (NO0010662737).

Contact persons, Gjensidige Bank Boligkreditt AS:
CEO, Gjensidige Bank Boligkreditt AS: Jan Kåre Raae, Tel: +47 950 36 050
Head of Investor Relations: Mitra Hagen Negård, Tel: +47 957 93 631

Gjensidige Bank Boligkreditt AS is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Forsikring ASA.

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.