GJBB: New covered bond issue and buy-back in GJBB08

Gjensidige Bank Boligkreditt AS has today issued NOK 2 billion in a new covered bond ISIN NO0010789266, maturing 23.05.2023. Gjensidige Bank ASA bought NOK 1 billion of the issue.

The issue was facilitated by DNB Markets and Sparebank 1 Markets.

Gjensidige Bank Boligkreditt has at the same time repurchased nominal NOK 479 million in GJBB08 PRO, ISIN NO0010641897 from Gjensidige Bank ASA. The loan will be written down with the same amount.

This information is subject to disclosure under Oslo Stock Exchange's ABM rules.

Contact persons, Gjensidige Bank Boligkreditt AS:
CEO: Jan Kåre Raae, Tel: +47 950 36 050
Head of Investor Relations: Janne Flessum, Tel: +47 915 14 739

Gjensidige Bank Boligkreditt AS is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Forsikring ASA.

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.