GJBB15 PRO tap-issue

Gjensidige Bank Boligkreditt AS has today tap-issued NOK 1 billion in GJBB15 (NO0010770852), maturing 20.05.2022.

The issue was facilitated by SEB.

This information is subject to disclosure under Oslo Stock Exchange's ABM rules.

Contact persons, Gjensidige Bank Boligkreditt AS:
CEO, Gjensidige Bank Boligkreditt AS: Jan Kåre Raae, Tel: +47 950 36 050
Head of Investor Relations: Mitra Hagen Negård, Tel: +47 957 93 631

Gjensidige Bank Boligkreditt AS is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA is a wholly owned subsidiary of Gjensidige Forsikring ASA.

Om oss

Beskrivelse Boligkreditt:Gjensidige Bank Boligkreditt har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har utstedt obligasjoner med pant i bolighypoteklån kjøpt fra Gjensidige Bank. Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank.