Andre kvartal 2011: Gode forsikringsresultater

Gjensidige Forsikring ASA oppnådde et resultat før skatt på 1.245 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 530 millioner kroner i samme periode i fjor. Underwriting-resultatet ble på 615 millioner kroner, en økning fra 289 millioner kroner fra andre kvartal 2010. God lønnsomhetsutvikling i de norske skade-forsikringssegmentene bidro vesentlig til det beste kvartalsresultatet innen skadeforsikring i Gjensidiges historie.

• Konsernets resultat før skatt: 1.245 millioner kroner (530 millioner kroner)
• Underwriting-resultat: 615 millioner kroner (289 millioner kroner)
• Combined ratio: 86,1 (93,3)
• Finansresultat for investeringsporteføljen: 640 millioner kroner (289 millioner kroner)
• Premieinntektene økte med 2,9 prosent i forhold til samme periode i fjor
• God lønnsomhetsutvikling i skadeforsikringsvirksomheten - kostnadsandelen var 16,8 (17,1)
• Avtalt salg av Hjelp24 vil bli gjennomført i tredje kvartal

-Skadeforsikringsvirksomheten i Norge utviklet seg meget positivt, både i segment Privat og Næringsliv, som følge av økte premieinntekter, effektiv drift og reduserte erstatningskostnader. Kundetilfredsheten er fortsatt på et høyt nivå, og stadig mer av salg og kundekontakt foregår elektronisk i tråd med strategien om økt selvbetjening, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

– Etablering av nordiske funksjoner skal sikre ytterligere kundeorientering og standardisering av arbeidsprosesser på tvers av konsernet. Bedret lønnsomhet i bankvirksomheten og internasjonal skadeforsikring vil ha topp prioritet fremover, sier Baastad.

Netto finansavkastning for investeringsporteføljen ble 1,2 prosent i kvartalet, i forhold til 0,6 prosent i andre kvartal 2010, blant annet som følge av utvikling i renteporteføljen. Eiendom og tilknyttede selskaper ga god avkastning i kvartalet. Også avkastningen på aksjer ble positiv, til tross for fall i aksjemarkedene i perioden. Dette skyldes positivt bidrag fra private equity, samt aktiv posisjonering innen omløpsaksjer.

I første halvår fikk konsernet et resultat før skattekostnad på 2.060 millioner kroner, sammenlignet med 874 millioner kroner i samme periode 2010. Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble på 665 millioner kroner sammenlignet med minus 80 millioner kroner i første halvår i fjor. Netto finansavkastning for investeringsporteføljen ble på 2,7 prosent i første halvår, mot 2,2 prosent i samme periode i fjor.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Finn Anonsen. Tel: 47 918 94 737

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2010 på 27,9 prosent. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3800 ansatte i selskapet, hvorav 2900 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.