Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 14. februar 2013.

Generalforsamling avholdes 25. april 2013, og aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 26. april 2013. Styret har foreslått et ordinært utbytte på 6,85 kroner per aksje. Utbytte utbetales den 8. mai 2013 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Årsrapport

Årsregnskap og årsberetning for 2012 er vedlagt denne meldingen, og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering. Fullstendig årsrapport for 2012 publiseres på www.gjensidige.no/rapportering 22. mars 2013.

For ytterligere spørsmål, kontakt:
IR-direktør, Gjensidige Forsikring ASA: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739
Informasjonsdirektør, Gjensidige Forsikring ASA: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,5 milliarder kroner i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 milliarder kroner.

Abonner

Dokumenter og linker