Årsregnskap og årsberetning 2014 for Gjensidige Forsikring ASA

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2014 i styremøte 11. mars 2015. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 4. februar 2015.

Generalforsamling avholdes 23. april 2015, og aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 24. april 2015. Styret har foreslått et utbytte på totalt 2.950 millioner kroner tilsvarende 5,90 kroner per aksje. Oppgjørsdato er 27. april 2015, og utbyttet utbetales den 5. mai 2015 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato.

Årsrapport

Årsrapporten for 2014 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering. Kontrollkomiteens og Representantskapets uttalelser inkluderes i årsrapporten som publiseres på nytt på www.gjensidige.no/rapportering den 27. mars 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Direktør investorkontakt Janne Flessum Tlf:  47 915 14 739

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.500 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 23 milliarder kroner i 2014, mens forvaltningskapitalen utgjorde 114 milliarder kroner.

Abonner

Dokumenter og linker