Eks utbytte NOK 4,70 i dag

 

Aksjene i Gjensidige Forsikring ASA (Ticker: GJF) noteres eks utbytte NOK 4,70 fra og med i dag 28. april 2011.

Sollerud, 28. april 2011

For ytterligere spørsmål, kontakt:
Konstituert IR-direktør, Gjensidige Forsikring ASA: Finn Frost Anonsen, Tlf: +47 918 94 737
Investor Relations Officer, Gjensidige Forsikring ASA: Anette Bolstad, Tlf: +47 416 77 722

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner