Et sterkt tredje kvartal - overskuddskapital utbetales som utbytte med 4,00 kroner per aksje

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 515,9 millioner kroner i kvartalet (951,7). Forsikringsresultatet ble 711,8 millioner kroner (1 091,0), tilsvarende en combined ratio på 87,5 (80,1). Finansavkastningen ble 1,3 prosent (minus 0,3), tilsvarende 700,4 millioner kroner (minus 150,4). Resultatet etter skatt ble 1 171,7 millioner kroner (624,0), tilsvarende 2,34 kroner (1,19) per aksje. 

– Konkurransedyktige løsninger for kundene og fortsatt effektiv drift er hovedårsakene til et sterkt tredje kvartal, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Gjensidige opprettholder en solid posisjon i et marked preget av sterk konkurranse, sier Baastad.

Styret har besluttet å utbetale overskuddskapital på 2 milliarder kroner som utbytte, tilsvarende 4,00 kroner per aksje. Beslutningen er gjort med bakgrunn i den fullmakt styret fikk på den ordinære generalforsamlingen 7. april. 2016. Utbetalingen er i tråd med gjeldende kapitalstrategi og utbyttepolitikk.

Det lavere forsikringsresultatet i kvartalet var delvis drevet av en engangsavsetning på 120,0 millioner kroner for å dekke omorganiseringskostnader knyttet til en reduksjon på om lag 190 årsverk i stabs- og støttefunksjoner. Et mer normalt storskadenivå og en revisjon av aktuarmodellene for beregning av fremtidige erstatningsavsetninger, som hadde en positiv effekt på om lag 100 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, forklarer også reduksjonen i resultatet sammenlignet med det kvartalet. I tillegg hadde en kort periode med kraftig lokalt regn i deler av Norge en viss innvirkning på frekvensskadenivået. Justert for dette, var det underliggende frekvensskadenivået fortsatt relativt gunstig.

Gjensidige Bank hadde en positiv resultatutvikling sammenlignet med samme periode i 2015, hovedsakelig drevet av porteføljevekst. Pensjon og sparing hadde et noe høyere resultat enn i samme periode i fjor grunnet økt volum og en økning i netto finansinntekter.

Finansresultatet i kvartalet var positivt påvirket av god avkastning på obligasjoner og investeringene i omløpsaksjer.
Hittil i år har konsernet et resultat før skatt på 4 834,1 millioner kroner (3 579,2). Forsikringsresultatet ble 3 034,1 millioner kroner (2 577,6), tilsvarende en combined ratio på 81,9 (83,7). Finansavkastningen ble 2,8 prosent (1,5), tilsvarende 1 593,7 millioner kroner (881,6). Resultat etter skatt ble 3 575,5 millioner kroner (2 567,1), tilsvarende 7,15 kroner (5,08) per aksje.
Utbyttebeslutning:
Overskuddskapital på 2 milliarder kroner, tilsvarende 4,00 kroner per aksje, utbetales som utbytte.
Registrerte aksjeeiere per 31. oktober har rett til å motta utbyttet. Ex-dato er 1. november 2016, og eierregisterdato (record date) er 2. november 2016. Utbyttet utbetales 10. november 2016.

Hovedpunkter tredje kvartal 2016 (tredje kvartal 2015):

 • Resultat før skattekostnad: 1 515,9 millioner kroner (951,7)
 • Resultat per aksje: 2,34 kroner (1,19)
 • Premieinntekter: 5 705,5 millioner kroner (5 471,2)
 • Forsikringsresultat: 711,8 millioner kroner (1 091,0)
 • Combined ratio: 87,5 (80,1)
 • Kostnadsandel: 17,3 (14,5)
 • Finansresultat: 700,4 millioner kroner (minus 150,4)

Hovedpunkter hittil i år 2016 (hittil i år 2015):

 • Resultat før skattekostnad: 4 834,1 millioner kroner (3 579,2)
 • Resultat per aksje: 7,15 kroner (5,08)
 • Premieinntekter: 16 756,3 millioner kroner (15 778,5)
 • Forsikringsresultat: 3 034,1 millioner kroner (2 577,6)
 • Combined ratio: 81,9 (83,7)
 • Kostnadsandel: 13,2 (14,8)
 • Finansresultat: 1 593,7 millioner kroner (881,6)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Katharina Helena Hesbø Tlf: 47 993 62 804

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen utgjorde 129 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner