Fjerde kvartal og 2011: Godt konsernresultat tross naturskader

Gjensidige Forsikring ASA fikk et resultat før skatt på 898 millioner kroner i fjerde kvartal (1.068). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 186 millioner kroner (315).

Foreløpig årsresultat før skatt for 2011 ble 3.731 millioner kroner, opp fra 3.254 millioner kroner i 2010.

- Vi er godt fornøyd med resultatene for 2011, selv om fjerde kvartal ble betydelig påvirket av skader etter stormene ”Berit” og ”Dagmar”. Vi nådde våre finansielle mål for året, og resultatene gir grunnlag for enda et år med solid utbytte til våre eiere, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

-I Norge leverte divisjon Privat meget gode resultater gjennom 2011, og divisjon Næringsliv har effektivisert underliggende drift med ny distribusjonsmodell og andre tiltak. Utviklingen i vår internasjonale virksomhet er på rett vei, og vi er tilfreds med at støtteområdene i Norge, Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjon og Sparing, også bidrar positivt. Samtidig har vi gått inn i 2012 med et godt utgangspunkt for å ta posisjonen som det mest kundeorienterte selskapet i nordisk forsikringsbransje, sier Baastad.  

Styret foreslår et utbytte på 2.275 millioner kroner, tilsvarende 4,55 kroner per aksje. Utbytteforslaget innebærer en utbyttegrad på 80 prosent av konsernets foreløpige resultat etter skatt på 2.832 millioner kroner(2.950).

Hovedpunkter fjerde kvartal 2011 (2010):

 • Resultat før skatt: 898 millioner kroner (1.068)
 • Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten (målt ved underwriting-resultatet): 186 millioner kroner (315)
 • Combined ratio: 95,7 (92,9). Stormene ”Berit” og ”Dagmar” belastet CR med 4,1 prosentpoeng i kvartalet
 • Kostnadsandel: 16,7 (16,5). Økningen skyldes i hovedsak økte avsetninger til omstrukturering og kollektiv bonus
 • Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten viste en svak nedgang i kvartalet målt mot samme periode i 2010
 • Finansavkastning: 1,4 prosent (1,5), tilsvarende 767 millioner kroner (788)

Hovedpunkter 2011 (2010):

 • Resultat før skatt: 3.731 millioner kroner (3.254)
 • Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten (målt ved underwriting-resultatet): 1.421 millioner kro­ner (796)
 • Combined ratio: 91,9 (95,3)
 • Kostnadsandel: 16,4 (16,5)
 • Finansavkastning: 4,5 prosent (5,2), tilsvarende 2.415 millioner kroner (2.705)

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf: 915 14 739

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier.  Vi har 3 150 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank og pensjon. Driftsinntektene var 19,4 milliarder kroner i 2011, mens forvaltningskapitalen utgjorde 88,5 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner