Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2013: Solid premievekst og godt resultat i 2013

Gjensidige Forsikring ASA Konsernet fikk et resultat før skatt på 1.283,1 millioner kroner (1.381,3) i fjerde kvartal 2013. Premieveksten i kvartalet var på hele 7,9 prosent. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 375,7 millioner kroner (602,7). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,5 prosent (1,4), tilsvarende 877,6 millioner kroner (773,1). Resultat etter skatt ble 1.134,5 millioner kroner (1.006,9), tilsvarende 2,27 kroner per aksje (2,01).

-Vi er godt fornøyd med resultatene, som er preget av solid premievekst i alle markedssegmenter, god kvalitet i kundeporteføljene våre og effektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. - Tilfredsheten blant kundene våre utviklet seg også meget positivt gjennom året, og viser at vårt langsiktige arbeid med kundeorientering gir resultater, sier Baastad.

Reduksjonen i forsikringsresultatet i fjerde kvartal skyldtes i hovedsak større innslag av værrelaterte hendelser i forhold til samme periode i fjor. Flere stormer traff de nordiske landene i kvartalet og belastet resultatet med totalt 369,6 millioner kroner. I tillegg ble konsernsenteret belastet med en gjeninnsettelsespremie relatert til reassuranse på 97,7 millioner kroner. Underliggende frekvens¬skadeutvikling var på nivå med samme periode i fjor og var påvirket av mildt vær og lite nedbør. Finansresultatet i kvartalet var tilfredsstillende.

Foreløpig årsresultat før skatt for 2013 ble på 4.574,1 millioner kroner (5.633,5). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2.019,6 millioner kroner (2.607,8). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 4,3 prosent (5,4), tilsvarende 2.480,9 millioner kroner (3.005,1). Resultat etter skatt ble 3.670,6 millioner kroner (4.280,1), tilsvarende 7,34 kroner per aksje (8,56). Premieveksten for året var solide 5,3 prosent. Tilfredsstillende underliggende lønnsomhet i porteføljen bidro til et godt forsikringsresultat i 2013. Resultatnedgangen fra 2012 skyldtes i hovedsak store værrelaterte hendelser og en mer normal frekvensskadeutvikling. Investeringsporteføljen ga et svakere resultat i 2013 enn i 2012, hovedsakelig som følge av den regnskapsmessige nedskrivningen av investeringen i Storebrand på 611,0 millioner kroner i første kvartal.

Styret foreslår et samlet utbytte på 6,4 milliarder kroner (3,4), tilsvarende 12,80 kroner per aksje (6,85). Av dette er 6,80 kroner per aksje foreslått på bakgrunn av årets resultat etter skatt og gjeldende utbyttepolitikk. Øvrige 6,00 kroner per aksje kan til¬skrives utdeling av overskuddskapital i henhold til ny kapitalstrategi som kommunisert 22. oktober 2013.

Hovedpunkter fjerde kvartal 2013 (Fjerde kvartal 2012)

 • Resultat før skattekostnad: 1.283,1 millioner kroner (1.381,3)
 • Resultat per aksje: 2,27 (2,01)
 • Premieinntekter: 4.766,3 millioner kroner (4.418,2)
 • Forsikringsresultat: 375,7 millioner kroner (602,7)
 • Combined ratio: 92,1 (86,4)
 • Kostnadsandel: 15,2 (16,0)
 • Finansresultat: 877,6 millioner kroner (773,1)

Hovedpunkter 2013 (2012)

 • Resultat før skattekostnad: 4.574,1 millioner kroner (5.633,5)
 • Resultat per aksje: 7,34 (8,56)
 • Premieinntekter: 18.736,9 millioner kroner (17.797,3)
 • Forsikringsresultat: 2.019,6 millioner kroner ( 2.607,8)
 • Combined ratio: 89,2 (85,3)
 • Kostnadsandel: 15,3 (15,5)
 • Finansresultat: 2.480,9 millioner kroner (3.005,1)

Foreslått utbytte:
Samlet foreslått utbytte: 6,4 milliarder kroner (3,4) tilsvarende 12,80 kroner (6,85) per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: 47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,5 milliarder kroner i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner