Første kvartal 2010. Forsikringsresultat preget av en kald vinter

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 344,3 millioner kroner i kvartalet, mot et resultat på 296,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009.

  • Resultat før skatt i kvartalet: 344,3 millioner kroner (296,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009)
  • Et sterkt finansresultat i kvartalet sikrer et tilfredsstillende resultat
  • Negativt resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, preget av en kald vinter: Minus 368,7 millioner kroner (97,4 millioner kroner)
  • 10.000 Gjensidigekunder fikk erstatningsoppgjør etter vann- og frostskader
    Gjensidige Bank viser positivt resultat for første gang etter oppstart
  • Betydelig fremgang på Norsk Kundebarometer viser at arbeidet med kundeorientering gir gode resultater
  • HR-Norge har kåret Gjensidige til årets kompetansebedrift
  • Kjøpet av Nykredit Forsikring vil styrke Gjensidiges posisjon i det danske skadeforsikringsmarkedet betydelig

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 344,3 millioner kroner i kvartalet, mot et resultat på 296,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. Resultatet for skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, er preget av den strenge vinteren med skader på 371 millioner kroner utover et normalt nivå. Netto finansavkastning har styrket seg betydelig, fra 272,4 millioner kroner til 836,7 millioner kroner. Kostnadsandelen utvikler seg positivt og endte på 16,7 (17,9).   

Omdanning til allmennaksjeselskap ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen 23. april. Endelig gjennomføring er betinget av myndighetsgodkjennelse. Under forutsetning av at situasjonen i aksjemarkedet er tilfredsstillende, vil Gjensidige Forsikring børsnoteres i løpet av 2. halvår 2010.  

”Den kalde vinteren har satt sitt tydelige preg på resultatet i kvartalet. Samtidig er det svært tilfredsstillende å konstatere at våre ansatte har håndtert et rekordartet antall skader på en profesjonell og effektiv måte, og jeg er styrket i troen på at kundeservice er vårt viktigste konkurransefortrinn. Det er også hyggelig å registrere at Norsk Kundebarometer bekrefter at kundenes tilfredshet med Gjensidige er økende”, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.   


Kontakt:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382
Visekonsernsjef Tor Magne Lønnum. Tlf: 97164830 

Millioner kroner   Q1 2010  Q1 2009 2009  
Forfalt bruttopremie totalt 7 226  7 065 18 276
Skadeprosent skadeforsikring  93,6 %  79,6 % 77,1 %
Kostnadsandel skadeforsikring  16,7 %  17,9 % 17,7 %
UW-resultat skadeforsikring (369) 97  818 
Netto inntekt fra investeringer  846 281 2 788
Resultat før skattekostnad 344  296 3 167
Periodens resultat 257 170 2 305

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner