Første kvartal 2013: God start på året

Konsernet fikk et resultat før skatt på 541 millioner kroner (1.427) i første kvartal. Resultatet inkluderer den tidligere varslede nedskrivningen på 611 millioner kroner på investeringen i Storebrand.

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 343 millioner kroner (506). Resultatnedgangen fra tilsvarende periode i fjor skyldtes i hovedsak lavere avviklingsgevinster og høyere storskadeinnslag. Storskadeinnslaget var likevel lavere enn det som normalt forventes. God underliggende lønnsomhet i skadeforsikringsporteføljen kombinert med fravær av betydelige negative væreffekter bidro til det gode underwriting-resultatet i kvartalet.

- Vi er godt fornøyd med starten på 2013. Resultatene er preget av solid premievekst, god underliggende drift og kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. - Vi har i kvartalet mottatt flere priser for god kundeservice. Dette er en hyggelig anerkjennelse av arbeidet med kundeorientering som pågår i alle deler av organisasjonen, sier Baastad.   

Premieinntektene i segment Privat økte med 3,0 prosent, hovedsakelig som følge av premiepåslag. Lavere avviklingsgevinster førte til nedgang i underwriting-resultatet.

Segment Næringsliv hadde noe premievekst til tross for avgang av to betydelige personordninger etter første kvartal i fjor. Et høyere storskadeinnslag og en noe mer normal værsituasjon enn i tilsvarende periode i fjor bidro til et lavere underwriting-resultat.

Segment Norden viste god premieutvikling med en premievekst på 5,9 prosent, primært som følge av tilgang av nye kunder. Lavere avviklingsgevinster i kombinasjon med noe høyere innslag av storskader bidro til en nedgang i underwriting-resultatet.

Baltikum hadde positiv resultatutvikling som følge av bedre utvikling i det baltiske forsikringsmarkedet, noe som ga en premievekst på hele 15,5 prosent.

Banken viste en meget god resultatutvikling, drevet av økte netto renteinntekter og lavere driftskostnader, nedskrivninger og tap. Også Pensjon og sparing viste positiv resultatutvikling i kvartalet.

Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 0,3 prosent (1,6), tilsvarende 173 millioner kroner (909). Resultatet, eksklusive nedskrivningen av investeringen i Storebrand, var tilfredsstillende.

Hovedpunkter første kvartal 2013 (første kvartal 2012):

  • Resultat før skatt: 541 millioner kroner (1.427)
  • Resultat per aksje: 0,63 kroner (2,18)
  • Premieinntekter: 4.457 millioner kroner (4.354)
  • Underwriting-resultat: 343 millioner kroner (506)
  • Combined ratio: 92,3 (88,4)
  • Kostnadsandel: 15,7 (15,7)
  • Finansresultat: 173 millioner kroner (909)
  • Investeringen i Storebrand nedskrevet med 611 millioner kroner i kvartalet
  • Styrets intensjon er at nedskrivningen ikke skal påvirke utbyttegrunnlaget for 2013
  • Ordinært utbytte for 2012 vedtatt: 3.425 millioner kroner, tilsvarende 6,85 kroner per aksje

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Linn Therese Soltvedt, Tlf: 47 411 10 555

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,5 milliarder kroner i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner