Første kvartal 2014: Solid premievekst og god start på året

Gjensidige Forsikring ASA fikk et resultat før skatt på 1.155,9 millioner kroner (540,7) i første kvartal 2014. Premieveksten var 10,1 prosent. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 349,1 millioner kroner (342,9). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,3 prosent (0,3), tilsvarende 762,4 millioner kroner (172,9). Resultat etter skatt ble 923,0 millioner kroner (316,7), tilsvarende 1,85 kroner (0,63) per aksje.

- Vi er godt fornøyd med starten på 2014. Resultatene er preget av solid premievekst, god drift og kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Forsikringsresultatet i kvartalet ble godt og på nivå med tilsvarende kvartal i 2013. Storskadeinnslaget var vesentlig høyere i første kvartal 2014 enn i samme periode i fjor, og underliggende frekvensskadeutvikling var således gunstig. Dette skyldtes i hovedsak en gunstig værsituasjon, kombinert med god kontroll på kunde- og risikoseleksjon og tilhørende risikoprising. 

Gjensidige Bank viste en god resultatutvikling i perioden, drevet av volumvekst og effektiv drift. Også Pensjon og sparing viste positiv resultatutvikling.

Hovedpunkter første kvartal 2014 (første kvartal 2013):  

  • Resultat før skatt: 1.155,9 millioner kroner (540,7)
  • Resultat per aksje: 1,85 (0,63)
  • Premieinntekter: 4.907,2 millioner kroner (4.457,2)
  • Forsikringsresultat:  349,1 millioner kroner (342,9)
  • Combined ratio:  92,9 (92,3)
  • Kostnadsandel:  15,3 (15,7)
  • Finansresultat:  762,4 millioner kroner (172,9)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: 47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.400 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 20,9 milliarder kroner i 2013, mens forvaltningskapitalen utgjorde 108,9 milliarder kroner.