Første kvartal 2015: Solid start på året

Report this content

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 987,3 millioner kroner (1.155,9). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 416,5 millioner kroner (349,1). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 0,9 prosent (1,3), tilsvarende 520,9 millioner kroner (762,4). Resultat etter skatt ble 748,1 millioner kroner (923,0), tilsvarende 1,50 kroner per aksje (1,85).

- Vi er godt fornøyd med starten på 2015. Resultatene er preget av solid premievekst, god drift og kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Forsikringsresultatet ble positivt påvirket av solid premievekst på 4,3 prosent og god underliggende frekvensskadeutvikling. Resultatet reflekterer fortsatt god kontroll på kunde- og risikoseleksjon og risikoprising. Lønnsomheten i kvartalet ble bedre enn hva som normalt forventes i et første kvartal, hovedsakelig som følge av en gunstig værsituasjon i februar og mars. Stormene Nina og Ole i januar og februar påvirket erstatningskostnadene negativt med om lag 235 millioner kroner. Totalt storskadeinnslag var på samme nivå som i første kvartal i fjor, og marginalt høyere enn hva som normalt forventes. Høyere avviklingsgevinst bidro positivt til resultatutviklingen.

Gjensidige Bank viste god resultatutvikling i perioden, som følge av forretningsmessig vekst og lavere finansieringskostnader, og Pensjon og sparing kan vise til stabil resultatutvikling.

Hovedpunkter første kvartal 2015 (første kvartal 2014):

  • Resultat før skatt: 987,3 millioner kroner (1.155,9)
  • Resultat per aksje: 1,50 (1,85)
  • Premieinntekter: 5.119,2 millioner kroner (4.907,2)
  • Forsikringsresultat: 416,5 millioner kroner (349,1)
  • Combined ratio: 91,9 % (92,9%)
  • Kostnadsandel: 15,0 % (15,3%)
  • Finansresultat: 520,9 millioner kroner (762,4)
  • Annualisert egenkapitalavkastning: 13,5 % (13,9 %)

Spesielle forhold og hendelser

Utbytte for 2014 utbetalt 5. mai 2015: 2.950 millioner kroner, tilsvarende 5,90 kroner per aksje

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: 47 952 33 382

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.500 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 23 milliarder kroner i 2014, mens forvaltningskapitalen utgjorde 114 milliarder kroner.