Første kvartal 2016: Rekordsterkt resultat etter enda et gunstig vinterkvartal

Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 1 608,9 millioner kroner (987,3) i årets første kvartal. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten ble 1 250,7 millioner kroner (416,5), tilsvarende en combined ratio på 77,3 (91,9). Justert for en positiv engangseffekt på 476,6 millioner kroner som følge av endret pensjonsordning, ble forsikringsresultatet 774,1 millioner kroner. Dette tilsvarer en combined ratio på 86,0. Dette er det sterkeste forsikringsresultatet noen gang i et første kvartal.

– Vi er godt fornøyd med den gode starten på året. Resultatene er drevet av solid premievekst, kostnadseffektiv drift og god kontroll på risikoseleksjon og risikoprising, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Finansavkastningen ble 0,6 prosent (0,9), tilsvarende 323,8 millioner kroner (520,9). Resultat etter skatt ble 1 108,9 millioner kroner (748,1), tilsvarende 2,22 kroner (1,50) per aksje.
Forsikringsresultatet ble positivt påvirket av en solid premievekst på 7,7 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, og en sterk underliggende frekvensskadeutvikling. Resultatet gjenspeiler også fortsatt god kontroll på kunde- og risikoseleksjon og risikoprising. Lønnsomheten i kvartalet var bedre enn det som normalt kan forventes i et førstekvartal, hovedsakelig som følge av en gunstig værsituasjon. Stormen Tor, som traff Norge i januar, påvirket erstatningskostnadene negativt med 68 millioner kroner. Totalt storskadeinnslag var lavere enn det som normalt forventes og lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. I tillegg bidro avviklingsgevinster til det sterke resultatet. Avviklingsgevinstene var på et noe høyere nivå i kvartalet enn det som forventes de nærmeste årene.

Bankens resultatutvikling i kvartalet var stabil. I Pensjon og sparing var resultatutviklingen positiv grunnet høyere netto inntekter fra investeringer.
Finansavkastningen ble påvirket av negativ avkastning på sykliske aktivaklasser, særlig PE-porteføljen.

Hovedpunkter første kvartal 2016 (første kvartal 2015):

  • Resultat før skatt: 1 608,9 millioner kroner (987,3)
  • Resultat per aksje: 2,22 (1,50) kroner
  • Premieinntekter: 5 514,0 millioner kroner (5 119,2)
  • Forsikringsresultat: 1 250,7 millioner kroner (416,5)
  • Combined ratio: 77,3 (91,9)
  • Kostnadsandel: 6,6 (15,0)
  • Finansresultat: 323,8 millioner kroner (520,9)

Spesielle forhold og hendelser

  • En endring i ytelsesordningen hadde en positiv engangseffekt på forsikringsresultatet på 476,6 millioner kroner. Justert for dette, var combined ratio 86,0 og kostnadsandelen 15,3.
  • Naturskadefondet ble godkjent som Tier 2 solvenskapital.
  • Utbytte for 2015 ble utbetalt 19. april 2016: 4 200 millioner kroner, tilsvarende 8,40 kroner per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen utgjorde 129 milliarder kroner.