Første kvartal 2017 - Sterkt kvartalsresultat

Report this content

Gjensidige Forsikring Konsern leverte et sterkt resultat før skatt på 1 365,0 millioner kroner (1 608,9) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 732,2 millioner kroner (1 250,7), tilsvarende en combined ratio på 86,8 (77,3). Justert for en engangspost knyttet til pensjonsutbetalinger på 476,6 millioner kroner endte forsikringsresultatet i første kvartal 2016 på rekordsterke 774,1 millioner kroner, tilsvarende en combined ratio på 86,0. Forsikringsresultatet i første kvartal 2017 var dermed bare noe lavere enn dette.  – Vi er godt fornøyd med den gode starten på året.

Resultatene er drevet av tilfredsstillende premievekst, god kostnadsutvikling og effektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Kundeorientering og investeringer i digitale kundeløsninger vil styrke selskapets konkurransekraft ytterligere i tiden fremover, sier Baastad.    Finansavkastningen i kvartalet var 1,0 prosent (0,6), tilsvarende 566,2 millioner kroner (323,8). Resultat etter skatt ble 1 110,1 millioner kroner (1 108,9), tilsvarende 2,22 kroner (2,22) per aksje. En premievekst på 0,6 prosent bidro positivt på forsikringsresultatet og førte til premieinntekter på totalt 5,5 milliarder kroner (5,5) i kvartalet.

Justert for valutaeffekter utgjorde veksten 2,1 prosent. Resultatet gjenspeiler også fortsatt god kunde- og risikoseleksjon og risikoprising. En gunstig værsituasjon og et lavere innslag av storskader enn i tilsvarende periode i fjor hadde også positiv innvirkning på resultatet. Avviklingsgevinster var i tråd med forventningsnivået, mens innslaget av storskader var lavere enn normalt forventet.

Banken viste god resultatutvikling, i hovedsak drevet av porteføljevekst og en forbedret rentemargin. Resultatutviklingen var også positiv i pensjonssegmentet, noe som hovedsakelig skyldes et høyere volum.

Finansavkastningen var tilfredsstillende og høyere enn i samme periode i fjor. Dette skyldes primært økte bidrag fra aksjer, konvertible obligasjoner og eiendom.

Hovedpunkter første kvartal 2017 (første kvartal 2016)

  • Resultat før skattekostnad: 1 365,0 millioner kroner (1 608,9)
  • Resultat per aksje: 2,22 kroner (2,22)
  • Premieinntekter: 5 547,7 millioner kroner (5 514,0)
  • Forsikringsresultat: 732,2 millioner kroner (1 250,7)
  • Combined ratio: 86,8 (77,3)
  • Kostnadsandel: 15,5 (6,6)
  • Finansresultat: 566,2 millioner kroner (323,8)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Katharina Helena Hesbø Tlf: 47 993 62 804

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 135,9 milliarder kroner.