Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 6. april 2017.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Protokollen fra generalforsamlingen finnes vedlagt denne meldingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2016 på 3.400 millioner kroner, tilsvarende 6,80 kroner per aksje, på bakgrunn av årets resultat. Eks.dato er 7. april 2017, oppgjørsdato er 10. april 2017, og utbyttet utbetales 20. april 2017 til aksjeeiere per 6. april 2017.

Kontaktpersoner Gjensidige Forsikring ASA:
Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: 915 14 739
Investorkontakt: Katharina H. Hesbø, Tlf: 993 62 804

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner