Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

 

Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april 2011. Generalforsamlingen fattet vedtak som oppgitt i dokument vedlagt denne børsmeldingen på www.newsweb.no.

Sollerud, 27. april 2011

For ytterligere spørsmål, kontakt:
Konstituert IR-direktør, Gjensidige Forsikring ASA: Finn Frost Anonsen, Tlf: +47 918 94 737
Informasjonsdirektør, Gjensidige Forsikring ASA: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner

Dokumenter og linker