Gjensidige Forsikring Konsern: Rekordsterkt forsikringsresultat

Gjensidige Forsikring Konsern fikk i årets andre kvartal et resultat før skatt på 1.640,1 millioner kroner (1.747,9).

Forsikringsresultatet, som viser resultatet av konsernets skadeforsikringsvirksomhet, ble rekordsterke 1.070,2 millioner kroner, opp fra 951 millioner kroner i andre kvartal 2014. Finansavkastningen fra investeringsporteføljen ble 0,9 prosent (1,3), tilsvarende 511,1 millioner kroner (744,6). Resultat etter skatt ble 1.195,2 millioner kroner (1.304,8), tilsvarende 2,39 kroner per aksje (2,61).

-Gjensidige leverer nok en gang et rekordsterkt forsikringsresultat. Kjernevirksomheten utviklet seg positivt, kostnadskontrollen var god og vi hadde få storskader i kvartalet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Forsikringsresultatet ble drevet av en premievekst på 2,5 prosent og en gunstig skadeutvikling. Andelen storskader i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor og lavere enn man normalt må regne med. Avviklingsgevinster var noe høyere enn i andre kvartal i fjor.

Lønnsomheten utviklet seg positivt både i Gjensidige Bank og pensjon- og sparevirksomheten. Finansresultatet ble påvirket av en mer krevende rentesituasjon og svak utvikling for sykliske eiendeler, inkludert investeringen i Sparebank 1 SR-Bank.

I første halvår fikk konsernet et resultat før skatt på 2.627,5 millioner kroner (2.903,9). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble rekordsterke 1.486,7 millioner kroner (1.300,1) i perioden. Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,8 prosent (2,6), tilsvarende 1.032,0 millioner kroner (1.507,0). Resultat etter skatt ble 1.943,3 millioner kroner (2.227,8), tilsvarende 3,89 kroner (4,46) per aksje.

Hovedpunkter andre kvartal 2015 (andre kvartal 2014):

 • Resultat før skatt: 1.640,1 millioner kroner (1.747,9)
 • Resultat per aksje: 2,39 (2,61)

 • Premieinntekter: 5.188,1 millioner kroner (5.061,5)

 • Forsikringsresultat:1.070,2 millioner kroner (951,0)

 • Combined ratio: 79,4 (81,2)

 • Kostnadsandel: 15,0 (14,9)

 • Finansresultat: 511,1 millioner kroner (744,6)

Hovedpunkter hittil i år 2015 (hittil i år 2014):

 • Resultat før skatt: 2,627.5 millioner kroner (2,903.9)

 • Resultat per aksje: 3.89 kroner (4.46)

 • Premieinntekter: 10,307.3 millioner kroner (9,968.8)

 • Forsikringsresultat: 1,486.7 millioner kroner (1,300.1)

 • Combined ratio: 85.6 (87.0)

 • Kostnadsandel: 15.0 (15.1)

 • Finansresultat: 1,032.0 millioner kroner (1,507.0)

 • Annualisert egenkapitalavkastning: 18.3 prosent (18.3)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722

Gjensidige is a leading Nordic insurance group listed on the Oslo Stock Exchange. For nearly 200 years, we have worked passionately to secure the lives, health and assets of our customers. We have about 3,500 employees and offer insurance products in Norway, Denmark, Sweden and the Baltic states. In Norway, we also offer banking, pension and savings. Operating income was NOK 23 billion in 2014, while total assets was NOK 114 billion.