GJF: Årsrapport 2016

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2016 i styremøte 8. mars 2017.

Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 9. februar 2017.

Årsrapporten for 2016 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Abonner

Dokumenter og linker