GJF: Årsrapport 2016

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2016 i styremøte 8. mars 2017.

Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 9. februar 2017.

Årsrapporten for 2016 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner

Dokumenter og linker