GJF: Årsrapport 2018

Report this content

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2018 i styremøte 14. februar 2019. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 24. januar 2019. Årsrapporten for 2018 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631 Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382

Abonner

Dokumenter og linker