GJF: Årsrapport 2018

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2018 i styremøte 14. februar 2019. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 24. januar 2019. Årsrapporten for 2018 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere spørsmål, kontakt:

IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631 Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner

Dokumenter og linker