GJF: Årsrapport 2020

Report this content

Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og integrert årsrapport for 2020 i styremøte 11. februar 2021. Årsregnskapet ble fastsatt uten endringer fra det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort 22. januar 2021.

Den integrerte årsrapporten for 2020 er vedlagt denne meldingen og er også publisert på www.gjensidige.no/rapportering.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner i Gjensidige Forsikring ASA:

IR-direktør: Mitra Hagen Negård. Tlf: +47 957 93 631
Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: +47 952 33 382

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.

Abonner

Dokumenter og linker