GJF: Change in the Board of Gjensidige Forsikring ASA

Board member in Gjensidige Forsikring ASA Tine Wollebekk has, due to her new position as CEO in Norwegian Finans Holding ASA, informed Gjensidige that she will leave the Board as from and including 1 June 2017. The Nomination Committee will immediately start the process to find a new board member.

Contact persons Gjensidige Forsikring ASA:
Head of Investor Relations Janne Merete Flessum Tlf: +47 915 14 739
Head of Media Relations: Øystein Thoresen, Tel: +47 952 33 382

This information is subject to disclosure under the Norwegian Securities Act section §5-12

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner