GJF Q2 2016 resultater: Nok et sterkt andre kvartal

Gjensidige Forsikring Konsern fikk et resultat før skatt på 1 709,3 millioner kroner (1 640,1) i andre kvartal. Forsikringsresultatet ble 1 071,6 millioner kroner (1 070,2), tilsvarende en combined ratio på 80,6 (79,4). Finansavkastningen ble 1,0 prosent (0,9), tilsvarende 569,5 millioner kroner (511,1). Resultatet etter skatt ble 1 294,8 millioner kroner (1 195,2), tilsvarende 2,60 kroner (2,39) per aksje.

-Gjensidige leverer igjen et sterkt forsikringsresultat. Relevante produkter og tjenester for kundene våre, kostnadseffektiv drift og god kontroll på risikoseleksjon og risikoprising er viktige suksessfaktorer, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. - I Norge styrket vi lederposisjonen vår ytterligere, samtidig som vi oppnådde god lønnsomhet og høy kundetilfredshet, sier Baastad.

Det sterke forsikringsresultatet i kvartalet ble drevet av en premievekst på 6,7 prosent, kombinert med en fortsatt gunstig underliggende frekvensskadeutvikling. Storskadeinnslaget var høyere enn i samme periode i 2015, men lavere enn nivået som normalt forventes i et andre kvartal. Avviklingsgevinstene var omtrent på forventningsnivået for kvartalet, og høyere enn i samme periode i fjor.

Gjensidige Bank hadde en positiv resultatutvikling sammenlignet med samme periode i 2015, hovedsakelig drevet av porteføljevekst. Pensjon og sparing hadde et noe bedre resultat enn i andre kvartal i fjor på grunn av økt volum og en økning i netto finansinntekter.

Finansresultatet i kvartalet ble positivt påvirket av god avkastning på obligasjoner og investeringen i SpareBank1 SR-Bank.

Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat før skatt på 3 318,2 millioner kroner (2 627,5). Forsikringsresultatet ble 2 322,4 millioner kroner (1 486,7), tilsvarende en combined ratio på 79,0 (85,6). Finansavkastningen ble 1,6 prosent (1,8), tilsvarende 893,3 millioner kroner (1 032,0). Resultatet etter skatt ble 2 403,7 millioner kroner (1 943,3), tilsvarende 4,82 kroner (3,89) per aksje.

Hovedpunkter andre kvartal 2016 (andre kvartal 2015)

 • Resultat før skattekostnad: 1 709,3 millioner kroner (1 640,1)
 • Resultat per aksje: 2,60 (2,39) kroner
 • Premieinntekter: 5 536,8 millioner kroner (5 188,1)
 • Forsikringsresultat: 1 071,6 millioner kroner (1 070,2)
 • Combined ratio: 80,6 (79,4)
 • Kostnadsandel: 15,6 (15,0)
 • Finansresultat: 569,5 millioner kroner (511,1)

Hovedpunkter hittil i år 2016 (hittil i år 2015):

 • Resultat før skattekostnad: 3 318,2 millioner kroner (2 627,5)
 • Resultat per aksje: 4,82 (3,89) kroner
 • Premieinntekter: 11 050,8 millioner kroner (10 307,3)
 • Forsikringsresultat: 2 322,4 millioner kroner (1 486,7)
 • Combined ratio: 79,0 (85,6)
 • Kostnadsandel: 11,1 (15,0)
 • Finansresultat: 893,3 millioner kroner (1 032,0)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722
IR-officer Katharina Helena Hesbø Tlf: 47 993 62 804 

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 24 milliarder kroner i 2015, mens forvaltningskapitalen utgjorde 129 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner