Innkalling til ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes torsdag 6. april 2017 Kl. 17.00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.
Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen samt vedlegg følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 14. mars 2017.

Innkalling og vedlegg gjøres også tilgjengelig på Gjensidiges nettsider www.gjensidige.no/foretaksstyring.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktpersoner, Gjensidige Forsikring ASA:
Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: 915 14 739
Investorkontakt: Katharina H. Hesbø, Tlf: 993 62 804

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner