Kapitalmarkedsdag: Orientering om virksomheten og strategiske prioriteringer frem mot 2018

Kontinuerlig fokus på å levere de beste kundeopplevelsene i kombinasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet vil bidra til fortsatt god konkurransekraft og vekst for Gjensidige Forsikring ASA, Norges ledende og Nordens nest største skadeforsikringsselskap. Gjensidige arrangerer i dag sin første kapitalmarkedsdag i London og vil her presentere hvordan selskapet skal opprettholde kundelojalitet og levere stabil avkastning til aksjeeierne i et marked med sterk konkurranse.

På kapitalmarkedsdagen vil Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, og nøkkelpersoner i konsernledelsen drøfte Gjensidiges operasjonelle strategier, herunder kundelojalitetsprogram, multikanal distribusjonsmodell, skadehåndterings-, risikoseleksjons- og tariffprogrammer.

– Vi har sett frem til å gi investorer og finansanalytikere en detaljert oppdatering om virksomheten, og hvordan vi vil sikre konkurranseposisjonen vår i Norden i kombinasjon med lønnsom vekst i årene som kommer. Vår fremste prioritet er å levere den beste kundeopplevelsen samtidig som vi opprettholder en streng kostnadsdisiplin og skaper aksjonærverdier, sier Baastad.

Ambisiøse finansielle mål

Gjensidige har som mål å betale ut høye og stabile utbytter til aksjeeierne fra 2014, med en utdelingsgrad over tid på minst 70 prosent av resultatet etter skatt. Konsernet har et mål for egenkapitalavkastning på 15 prosent etter skatt fra 2015.

Gjensidige fastholder målet for combined ratio (CR) på 90-93 mot 2018, noe som ble bekreftet i forbindelse med fremleggelsen av tredje kvartalsresultatene 21. oktober. Årlige erstatningskostnader skal reduseres med 400-500 millioner kroner innen 2018 for å opprettholde konkurranseevnen og sikre en combined ratio i nedre del av målintervallet. Imidlertid kan uforutsette høye storskadeinnslag og værhendelser bidra til volatilitet i skadeprosenten og medføre en årlig CR i eller over den øvre delen av den målsatte korridoren.

Markedsledende posisjon

Gjensidige vil fokusere på å styrke sin posisjon som markedsleder i Norge ytterligere og samtidig fortsette å søke strategiske utviklingsmuligheter i Norden og Baltikum. Partneravtaler vil fortsatt være en integrert del av Gjensidiges distribusjonsmodell, sammen med en stadig mer kostnadseffektiv, sømløs multikanal drift. Konsernet planlegger å øke investeringene i IKT og initiativer for ytterligere å styrke merkevaren og kompetansen. Gjensidige vil i kommende fireårsperiode bruke til sammen 1,9 milliarder kroner i tilknytning til disse initiativene, som er en økning på over førti prosent sammenlignet med foregående fireårsperiode. Gjensidige har imidlertid et mål om en stabil kostnadsandel på rundt 15 prosent.

Kundetilfredsheten har vist en jevn øking. Gjensidige hever listen ytterligere og lanserer et kundetilfredshetsmål på 77 innen 2018, opp fra 73,6 i 2013. Konsernet lanserer også ambisiøse mål for andelen digitale kunder og frekvensskader som meldes elektronisk.

Baastad understreker at analysedrevne prosesser og håndtering av kunderelasjoner (CRM) vil være kritiske når det gjelder å oppfylle Gjensidiges ambisjoner:

– Gjensidige har kommet langt, men vi ser et betydelig potensial i å utnytte teknologi, data og predikative analyser i vår risikovurdering, prising og markedsføring. Samtidig vil vi automatisere skadehåndtering ytterligere og forbedre våre digitale kundetjenester. Vi vil fortsette vridningen fra hovedsakelig et produktbasert kundetilbud til å utvikle verdiøkende tjenester utformet for å hjelpe kundene i deres hverdag.

Presentasjonen fra kapitalmarkedsdagen er tilgjengelig på gjensidige.no/cmd.

Kapitalmarkedsdagen vil bli overført via webcast fra kl. 1300 GMT til kl. 1700 GMT. Webcasten vil være tilgjengelig på gjensidige.no.

Kontaktpersoner Gjensidige Forsikring ASA:

Investorer og analytikere:

Direktør investorkontakt: Janne Flessum, Tlf: +47 915 14 739

Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555

Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Presse:

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, Tlf: +47 952 33 382

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner