Kjøp av egne aksjer / primærinnsiderhandler

På vegne av Gjensidige (OSE:GJF) har DNB 15. mai 2014 kjøpt 35.626 aksjer.

Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 113,1863 per. aksje.

35.095 aksjer er videresolgt til ansatte som ledd i Gjensidiges aksjespareordning, til kurs NOK 113,1863 per. aksje.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 70.484.

Kjøp av aksjer knyttet til aksjespareordningen for første kvartal 2014 er avsluttet.

Aksjer videresolgt til ansatte primærinnsidere fremgår, sammen med bonusaksjer tildelt i henhold til vilkårene i tidligere års aksjespareordning, av vedlegg. Bonusaksjer tildeles uten ytterligere vederlag.

For beskrivelse av aksjespareordningen, se børsmelding datert 11. desember 2013.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Direktør Investorkontakt: Janne Flessum, tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, tlf: +47 952 33 382

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner